Luật Hành Chính

Thủ tục xử phạt hành vi ngưng bán xăng dầu cho người dân ?

Xử phạt hành vi ngưng bán xăng dầu cho người dân là vấn đề được nhiều người quan tâm trong vài ngày qua nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động với nhiều lý do. Làm ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khắp các địa phương trên địa bàn cả nước. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin pháp lý có liên quan.

 

Hành vi ngưng bán xăng dầuHành vi ngừng bán xăng dầu

Hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Là hành vi của các nhân, tổ chức có thể do vô ý hoặc cố ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu mà không phải là tội phạm. Và căn cứ theo quy định của Nghị định này bị xử phạt vi phạm hành chính

Các hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

 • Vi phạm về sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuyển nhượng Giấy phép kinh doanh xăng dầu; Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuyển nhượng Giấy phép kinh doanh xăng dầu.

 • Vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu: Hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định”
 • Vi phạm quy định về giá bán xăng dầu: hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định
 • Vi phạm quy định về đo lường: Sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định hoặc dấu kiểm định, tem kiểm định phương tiện đo xăng dầu đã hết hiệu lực; tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm định, tem kiểm định trên phương tiện đo mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của phương tiện đo; sử dụng phương tiện đo: bị sai, bị hỏng hoặc không đúng quy định, không có Giấy chứng nhận kiểm định, dấu kiểm định, tem kiểm định theo quy định; không thực hiện kiểm định phương tiện đo…
 • Vi phạm quy định về chất lượng: Đưa xăng dầu vào lưu thông có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu có hành vi làm thay đổi chất lượng xăng dầu hoặc gian lận về chất lượng xăng dầu trong quá trình thực hiện dịch vụ…
 • Vi phạm quy định về bán xăng dầu: KKhông niêm yết hoặc niêm yết thời gian bán hàng không rõ ràng, dễ thấy; cắt giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc thời gian bán hàng, không bán hàng hoặc ngừng bán hàng, giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng…

Cơ sở pháp lý: Điều 15,Điều 20, Điều 21,Điều 26, Điều 28, Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2022.

Xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

Đối với các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu có thể xử phạt bằng các hình thức như cảnh cáo, phạt tiền tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các chủ thể trên có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng các loại giấy tờ liên quan và có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định

Cơ sở pháp lý: Khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định 99/2020/NĐ-CP

 

Xử phạt vi phạm hành chính veefkinh doanh xăng dầuXử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu

 

Cơ sở kinh doanh xăng dầu có được tự ý đóng cửa, ngừng bán xăng hay không

Về việc đóng cửa, ngừng bán xăng thì thương nhân kinh doanh xăng dầu:

 • Thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán hàng.
 • Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng

Dựa vào cơ sở pháp lý tại điều 26 Nghị định 83/2014/NĐ-CP một số quy định được sửa đổi bởi Khoản 21 điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP

Như vậy. các cơ sở kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Sở Công thương nơi cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu về thời hạn ngừng bán xăng dầu và phải nêu rõ lý do ngừng bán xăng dầu

Nên, có thể khẳng định rằng cơ sở kinh doanh xăng dầu không được tự ý đóng cửa, ngừng bán xăng dầu mà phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết

Cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa, ngừng bán xăng sẽ bị phạt hành chính như thế nào

Từ nhận định trên, cơ sở kinh doanh xăng dầu chỉ được không bán hàng, ngừng bán hàng khi có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa, không bán xăng dầu được xem là vi phạm và sẽ bị xử phạt hành chính :

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;”

Cơ sở pháp lý: điểm b khoản 4 điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Xử phạt cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa ngưng bán xăngXử phạt cơ sở kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa, ngừng bán xăng

Luật sư tư vấn về việc kinh doanh xăng dầu

 • Tư vấn cho quý khách hàng về trình tự thủ tục ngừng kinh doanh xăng dầu
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh xăng dầu
 • Đại diện ủy quyền thay cho khách hàng để làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước.
 • Luật sư khiếu nại đối với các quyết định xử phạt có dấu hiệu sai phạm của cơ quan nhà nước.

Như vậy, hành vi ngừng bán xăng dầu có người dân có thể bị xử phạt hành chính nếu có các dấu hiệu như trên. Nếu quý khách có vướng mắc về các điều kiện cũng như trình tự thủ tục để thực hiện việc kinh doanh xăng dầu một cách hợp pháp, theo đúng quy định pháp luật. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87.  Xin cảm ơn

5 (14 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết