Luật Hành Chính

Khởi kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Hiện nay, còn nhiều bạn đọc vẫn đang thắc mắc thủ tục khởi kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời cụ thể. Sau đây, chuyên tư vấn luật sẽ giải đáp thắc mắc này giúp các bạn.

Khởi kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết vụ việc tai nạn giao thông

Xác định đối tượng khởi kiện

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3, Luật Tố tụng hành chính 2015 (sửa đổi bổ sung 2019) thì đối tượng khởi kiện khi bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là quyết định hoặc hành vi xử phạt hành chính.

Thời hiệu khởi kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 116 Luật tố tụng hành chính, đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính ( quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ) thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116, Luật Tố tụng hành chính  thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 116, Luật Tố tụng hành chính 2015 Thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 • Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan như thiên tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước làm cho chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi thời hiệu khởi kiện;
 • Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Chưa có người đại diện khác thay thế hoặc vì lý do chính đáng khác mà không thể tiếp tục đại diện được trong trường hợp người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Thời hiệu khởi kiện quyết định xử phạt hành chính

>>> Xem thêm: Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là gì ?

Hồ sơ khởi kiện

Đơn khởi kiện

Căn cứ Khoản 1, Điều 118, Luật Tố tụng hành chính và theo mẫu 01 Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn
 • Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Nội dung quyết định hành chính ( nội dụng của quyết định xử phạt )
 • Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Tài liệu chứng cứ đính kèm

Theo Khoản 2, Điều 118, Luật Tố tụng hành chính thì kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án. VD: quyết định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Cách nộp đơn khởi kiện

Theo quy định tại Điều 119, Luật Tố tụng hành chính thì người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính.
 • Gửi qua cổng dịch vụ công Quốc gia.
Khởi kiện vụ án hành chính
Khởi kiện vụ án hành chính

>>> Xem thêm: Các trường hợp trả lại đơn khởi kiện trong vụ án hành chính

Thủ tục nhận đơn và thụ lý

Theo Khoản 1, Điều 121, Luật Tố tụng hành chính thì thủ tục nhận đơn khởi kiện của Tòa án như sau:

 • Tòa án nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận đơn của Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và ghi vào sổ nhận đơn. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và ghi vào sổ nhận đơn.
 • Việc nhận đơn khởi kiện được ghi vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án trả lời cho người khởi kiện biết qua thư điện tử. Trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Tòa án thụ lý đơn khởi kiện theo Khoản 1, Điều 125, Luật Tố tụng hành chính:

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện biết về việc thụ lý vụ án.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án;
 • Thẩm ra thông báo thụ lý vụ án trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được biên lai tạm ứng án phí đúng hạn.

Trên đây là những tư vấn về thủ tục khởi kiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ  . Trường hợp quý bạn đọc có thắc mắc về nội dung trên hoặc có nhu cầu gặp trực tiếp luật sư để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 1900.63.63.87 để tư vấn pháp luật hành chính một cách nhanh chóng và kịp thời.

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết