Luật Hành Chính

Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính là gì?

Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính là một trong những yếu tố quan trọng để xem xét có thể thực hiện việc khởi kiện vụ án hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, khi khởi kiện, rất nhiều trường hợp chủ thể lúng túng trong việc xác định đối tượng khởi kiện hoặc đảm bảo các điều kiện của đối tượng khởi kiện để thực hiện thủ tục khởi kiện vụ án hành chính. Vậy đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được quy định như thế nào. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết này để có cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này.

Xác định đối tượng khởi kiện là yêu cầu quan trọng để tiến hành khởi kiện

Xác định đối tượng khởi kiện là yêu cầu quan trọng để tiến hành khởi kiện

Vụ án hành chính là gì?

Khái niệm vụ án hành chính không được thể hiện cụ thể trong pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân, cơ quan tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân và được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

>> Xem thêm: Người khởi kiện có quyền yêu cầu người bị kiện trực tiếp đối thoại

Một số đặc trưng của vụ án hành chính

 • Đặc thù cơ bản nhất là đối tượng tài phán trong tố tụng hành chính có phạm vi chỉ bao gồm “quyết định hành chính” và “hành vi hành chính” do người có thẩm quyền trong các cơ quan công quyền ban hành hoặc thực hiện.
 • Trong lĩnh vực tố tụng dân sự thì bao gồm hai loại vụ án dân sự và việc dân sự (gọi chung là vụ việc dân sự), nhưng trong lĩnh vực hành chính chỉ có vụ án hành chính.
 • Bên cạnh đó, trong vụ án hành chính không có khái niệm “nguyên đơn”, “bị đơn” (như tố tụng dân sự và rất dễ bị nhầm lẫn), mà là “người khởi kiện” và “người bị kiện” và một bên chủ yếu là công dân, một bên là các cơ quan hành chính thực thi quyền lực công.
 • Người khởi kiện có thể khiếu nại đến cơ quan hành chính có thẩm quyền để xem xét giải quyết trước khi khởi kiện đến Tòa án;
 • Vụ án hành chính cũng không có thủ tục “hòa giải”, “thỏa thuận” như dân sự, mà chỉ có cơ chế “đối thoại”…

Cơ quan hành chính nhà nước thường là chủ thể bị kiện trong vụ án hành chính

Quy định pháp luật về đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính

Đối tượng khởi kiện

Theo quy định tại Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015 (Luật TTHC 2015), đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính bao gồm:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống;

3. Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước,

4. Khiếu kiện danh sách cử tri.

Thời hiệu khởi kiện của từng đối tượng khởi kiện

Theo quy định tại Điều 116 Luật TTHC 2015, sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 thì thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp được quy định như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước;
 • Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính sẽ tùy thuộc vào đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính sẽ tùy thuộc vào đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Những lưu ý khi tiến hành khởi kiện vụ án hành chính

Ngoài việc đảm bảo điều kiện về đối tượng khởi kiện, khi tiến hành khởi kiện vụ án hành chính, cần lưu ý cũng đảm bảo những điều kiện còn lại, bao gồm:

 • Chủ thể khởi kiện;
 • Thời hiệu khởi kiện;
 • Thủ tục tiền tố tụng (áp dụng đối với khởi kiện danh sách cử tri thì chủ thể cần thực hiện việc khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền trước. Chỉ trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó mới được quyền khởi kiện, chứ không được khởi kiện ngay);
 • Vụ án chưa được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

>> Xem thêm: Hướng dẫn viết đơn kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính

Trên đây là bài viết hướng dẫn quý khách hàng về Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính. Nếu có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu tư vấn, hãy liên hệ ngay cho Luật sư tư vấn Luật Hành chính của chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết