Luật Doanh Nghiệp

Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp sau khi đã thành lập công ty thì hội đồng quản trị của công ty lại muốn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. Dưới đây là bài viết hướng dẫn Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần

Những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Chương VI nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là thay đổi một trong các nội dung sau:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Đăng ký đổi tên ngành nghề kinh doanh
 • Đăng ký thay đổi cổ đông

Cách thức thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Lưu ý, đối với mỗi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nêu trên yêu cầu những hồ sơ khác nhau. Dưới đây là hồ sơ và thủ tục tiến hành tổng quát nhất.

Thứ nhất, về thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Về cơ bản, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định đối với từng nội dung đăng ký thay đổi, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Các giấy tờ, tài liệu có liên quan tương ứng với từng nội dung thay đổi; (Chẳng hạn, trường hợp công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật, hồ sơ cần phải có bản sao CMND người đại diện theo pháp luật mới);
 • Giấy ủy quyền và CMND người được ủy quyền (nếu có).

Thứ hai, về trình tự, thủ tục nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Về cơ bản, hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần

Một là, về cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ qua mạng.

Cụ thể, sau khi chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nêu trên, có thể tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Hai là, về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ

Khi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng thành công, hệ thống đăng ký kinh doanh sẽ gửi về địa chỉ email đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh của người đăng ký “Giấy biên nhận”.

Căn cứ vào Giấy biên nhận này, sau khoảng từ 03-05 ngày làm việc (tùy thuộc vào loại hình thay đổi đăng ký kinh doanh), hệ thông đăng ký kinh doanh sẽ gửi email trả lời quý Khách về tính hợp lệ của hồ sơ như sau:

 • Thông báo hồ sơ hợp lệ,nếu quý Khách nhận được thông báo này, quý Khách tiến hành nộp hồ sơ bản giấy (là bản đã nộp qua mạng) trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở, và nhận kết quả sau 04 giờ.
 • Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ,khi nhận được thông báo này, quý Khách hàng phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ phù hợp với nội dung thông báo và tiến hành nộp lại hồ sơ.

Ba là, về thời gian thực hiện thủ tục: 03-05 ngày làm việc.

Bốn là, về phí, lệ phí nhà nước gồm: phí công bố là 300.000 đồng.

Năm là, cơ quan có thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Những lưu ý khi tiến hành thay đổi

Thực tế, khi công ty có thay đổi đăng ký kinh doanh đối với các nội dung sau còn được cấp song song với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 • Thủ tục thay đổi nội dung về ngành nghề đăng ký kinh Doanh;
 • Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

Do vậy, thông thường doanh nghiệp sau khi thay đổi đăng ký kinh những nội dung không ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty sẽ có 02 hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp là:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Hay thường gọi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là nội dung tư vấn về “thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần”. Những công ty đang có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ ngay đến Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87 để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

4.7 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết