Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Cần Thơ

Thủ tục mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được pháp luật doanh nghiệp quy định chặt chẽ từ thẩm quyền đến các quy trình thực hiện. Khi muốn mở văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài phải xem xét các quy định về điều kiện cũng như các hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị để thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Bài viết dưới đây giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc về vấn đề này.

Thủ tục mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoàiThủ tục mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

Điều kiện mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam.

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định 07/2016/NĐ-CP) quy định về điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ tại Việt Nam;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Như vậy, phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và đáp ứng các điều kiện nói trên thì doanh nghiệp đó mới được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam nói chung và ở Cần Thơ nói riêng.

Thủ tục mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Cần Thơ

Các bước thành lập Văn phòng đại diệnCác bước thành lập Văn phòng đại diện

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Cần Thơ được quy định như sau:

 • Nếu doanh nghiệp nước ngoài đó đặt trụ sở Văn phòng đại diện ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập.
 • Nếu trụ sở Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đó đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao đó sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập.

Theo đó, các chủ thể có thể có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Cần Thơ có thể là Sở Công thương TP Cần Thơ hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Hồ sơ thành lập

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định như sau:

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thỏa thuận thuê văn phòng hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Lưu ý: Các loại tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục tiến hành

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được pháp luật quy định tại Điều 11 Nghị định 07/2016/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ cần thiết, thông tin, tài liệu phục vụ cho việc mở Văn phòng đại diện;
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Lưu ý, hồ sơ phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
 • Nhận Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Lưu ý:

 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Nghị định 07/2016/NĐ-CP thì thời gian giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

 • Sau khi thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền thì thương nhân phải chờ Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và có đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.
 • Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp GIấy phép sẽ xử lý hồ sơ và cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hoặc từ chối cấp Giấy phép.

Lưu ý trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định 07/2016/NĐ-CP:

 • Việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành hoặc nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thời gian giải quyết hồ sơ sẽ có thể kéo dài đến 13 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài ở Cần Thơ

Dịch vụ tư vấn mở văn phòng đại diệnDịch vụ tư vấn mở văn phòng đại diện

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ có thể bao gồm các hoạt động sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, giấy tờ cần thiết cho việc mở Văn phòng đại diện;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn khách hàng về trình tự thủ tục nộp hồ sơ;
 • Tư vấn cho khách hàng hướng giải quyết khi có các vấn đề, rủi ro phát sinh trong quá trình chuẩn bị, thực hiện hồ sơ, bổ sung hồ sơ,…
 • Gặp gỡ, trao đổi, làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết;
 • Thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự thủ tục, đưa ra hướng giải quyết khi không được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện;
 • Nhận Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và trao lại cho khách hàng.

>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện cho công ty

Việc mở Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Cần Thơ phải đáp ứng đủ các điều kiện về trình tự, thủ tục, điều kiện về chủ thể, hồ sơ,… do pháp luật Việt Nam quy định. Do đó, việc sử dụng dịch vụ tư vấn khi mở Văn phòng đại diện là vô cùng cần thiết, hạn chế được tối đa các rủi ro. Nếu quý khách hàng có thắc mắc nào chưa được giải đáp thì có thể sử dụng Luật sư doanh nghiệp của chúng tôi hoặc liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ giải đáp.

Bài viết liên quan mở văn phòng đại diện cho doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:

4.62 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết