Luật Doanh Nghiệp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV là văn bản quan trọng khi thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV. Để đảm bảo hiệu lực, tránh những rủi ro có thể xảy ra, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cần phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Bài viết sau đây của sẽ thông tin đến quý bạn đọc về mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV mới nhất hiện nay.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Các trường hợp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Việc chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của công ty cho tổ chức, cá nhân khác được xem là chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình cho một chủ thể khác.

Căn cứ theo Điều 76, Điều 77 Luật Doanh nghiệp 2020, có 02 trường hợp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH MTV được đặt ra, bao gồm:

 • Chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho chủ thể khác. Khi trường hợp này xảy ra, công ty sẽ có thể có hơn 02 chủ sở hữu công ty. Vì vậy, Công ty TNHH MTV lúc này phải tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.
 • Chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho chủ thể khác. Lúc này, công ty đã thay đổi chủ sở hữu. Vì vậy, lúc này theo Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp.

Như vậy, chủ sở hữu công ty TNHH MTV có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình dưới hai hình thức là chuyển nhượng một phần hoặc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho chủ thể khác.

>>> Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV

Thủ tục chuyển nhượng một phần vốn góp

Việc chuyển nhượng một phần vốn góp sẽ làm thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng một phần vốn góp được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần vốn góp của công ty TNHH  một thành viên bao gồm:

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty chuyển đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác.
 • Bản sao các giấy tờ: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bước 2: Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định pháp luật, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 1 thành viên

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 23, Điều 24, Điều 26, Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn góp

Khi tiến hành chuyển nhượng toàn bộ vốn góp thì lúc này, Công ty TNHH MTV đã thay đổi chủ sở hữu công ty. Trong trường hợp này, người nhận chuyển nhượng phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ vốn góp được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2: Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo quy định pháp luật, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn công ty TNHH 1 thành viên

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 32, Điều 53 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Như vậy, việc thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV sẽ thực hiện theo trình tự thủ tục nêu trên.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH MTV cần phải có các điều khoản sau:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Trách nhiệm thuế, phí, lệ phí;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Cam đoan của các các bên;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, để đảm bảo lợi ích cũng như hạn chế rủi ro, tranh chấp thì các bên trong hợp đồng cần thỏa thuận cụ thể, rõ ràng các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn góp vào hợp đồng.

Nếu có nhu cầu sử dụng mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH MTV thì hãy tải mẫu bên dưới:

Tải: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH MTV

Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 thành viên có phải nộp thuế không?

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/8/2013, thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, khi chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH một thành viên thì người chuyển có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp có chịu thuế không?

Tư vấn về chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Để có thể giúp khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH, luật sư tư vấn của Chuyên tư vấn Luật sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn về chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH như sau:

 • Tư vấn về hình thức chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Tư vấn về các nội dung liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Tư vấn về các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Tư vấn về các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình chuyển nhượng vốn
 • Tư vấn về các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành chuyển nhượng vốn góp
 • Tư vấn về khiếu nại khi không nhận được kết quả giải quyết hồ sơ chuyển nhượng
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Thay mặt khách hàng trong quá trình đàm phán chuyển nhượng vốn; thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo yêu cầu của khách hàng
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và trả kết quả cho khách hàng

Tư vấn về chuyển nhượng vốn góp

Tư vấn về chuyển nhượng vốn góp

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp là văn bản quan trọng trong việc thực hiện chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH MTV nhưng lại đi kèm các rủi ro pháp lý. Bài viết trên của chúng tôi đã cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH MTV đến quý khách hàng. Nếu có nhu cầu sử dụng luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của Chuyên Tư Vấn Luật, vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ sớm nhất.

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 727 bài viết