Luật Doanh Nghiệp

Hướng dẫn soạn mẫu điều lệ công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Hướng dẫn soạn mẫu điều lệ công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020 là một trong các dịch vụ pháp lý được cung cấp nhiều nhất hiện nay. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau đều sẽ có mẫu điều lệ công ty khác nhau phù hợp để giám sát và quản lý doanh nghiệp của mình. Sau đây, Chuyên tư vấn luật xin cung cấp một số thông tin liên quan cụ thể như sau :

hướng dẫn soạn mẫu điều lệ công ty cố phần

Hướng dẫn soạn mẫu điều lệ công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Quy định của pháp luật doanh nghiệp 2020 về Điều lệ công ty

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có bản dự thảo điều lệ công ty gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở chính.

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Nội dung cơ bản của Điều lệ công ty

Căn cứ khoản 2 điều 24 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện(nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên.
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

>>>Xem thêm:: Hướng dẫn soạn thảo mẫu điều lệ Công ty TNHH chuẩn nhất

Mẫu điều lệ Công ty cổ phần

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 thì khi soạn thảo mẫu điều lệ công ty cần soạn thảo theo thứ tự sau:

 • Chương I: Những quy định chung (Gồm hình thức, tên gọi, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu, vốn điều lệ, cơ cấu, phương thức huy động vốn, thành phần cổ đông sáng lập…);
 • Chương II: Cơ cấu và tổ chức quản lý công ty (Gồm người đại diện theo pháp luật, trách nhiệm của người quản lý công ty, Đại hội đồng cổ đồng, cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, họp Hội đồng quản trị, con dấu, Ban kiểm soát,…);
 • Chương III: Tài chính (Thể lệ, quyết toán thuế, trả cổ tức và lập quỹ);
 • Chương IV: Điều khoản cuối cùng (Thủ tục, điều kiện giải thể, tranh chấp, phá sản doanh nghiệp,…).

mẫu điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ Công ty cổ phần

Áp dụng điều lệ công ty cổ phần khi nội bộ doanh nghiệp có tranh chấp

Điều lệ công ty được coi là hiến pháp của một doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2020 có nhiều quy định nhấn mạnh tầm quan trọng của điều lệ công ty trong quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước (Điều 16; các Điều 19-23,..) và đặc biệt là trong nội bộ quản lý, vận hành của doanh nghiệp (ví dụ, Điều 43, các quy định về góp vốn, đăng ký cổ phần, quyền nghĩa vụ của các chức danh quản lý,..)

Vì vậy, Điều lệ công ty là căn cứ đầu tiên được áp dụng để sử dụng giải quyết tranh chấp nội bộ công ty. Tuy nhiên Luật Doanh nghiệp là văn bản pháp lý cao nhất mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Vì vậy, trong trường hợp Điều lệ trái với Luật (ví dụ, vượt quá phạm vi luật cho phép, trực tiếp đi ngược lại với quy định,..) thì phải áp dụng Luật để giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp này, Điều lệ công ty không có giá trị áp dụng. Trong nhiều trường hợp, quy định trong điều lệ trái với Luật có thể bị thành viên công ty, cổ đông yêu cầu bãi bỏ.

điều lệ công ty cố phần khi bội bộ doanh nghiệp có tranh chấp

Áp dụng điều lệ công ty cổ phần khi nội bộ doanh nghiệp có tranh chấp

>>>Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

>>>Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty Cổ phần

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Hướng dẫn soạn mẫu điều lệ công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020? Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ  TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

4.9 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 735 bài viết