Luật Đất Đai

Thủ tục khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện khi người sử dụng đất phát hiện có sai sót trong việc THU HỒI dẫn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện TRÁI pháp luật. Bài viết này sẽ tư vấn chi tiết cho bạn đọc về trình tự, thủ tục khiếu nại và lưu ý liên quan.

thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

>>Xem thêm: Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Đất Đai Là Bao Lâu?

Quy định pháp luật về khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khiếu nại về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Khiếu nại là việc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Khiếu nại về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc khiếu nại đối với các quyết định, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ thể có quyền khiếu nại về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất; người được ủy quyền. Cụ thể:

Người sử dụng đất

 • Hộ gia đình, cá nhân trong nước;
 • Tổ chức sử dụng đất như: Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự;
 • Cộng đồng dân cư;
 • Cơ sở tôn giáo;
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất

 • Người nhận tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Người nhận chuyển nhượng (người mua đất) quyền sử dụng đất…

Thời hiệu khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Theo Điều 9 Luật Khiếu nại 2011, thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Như vậy, trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được hoặc biết được về quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có quyền khiếu nại.
 • Trong một số trường hợp vì các lý do như ốm đau, thiên tai, chiến tranh, đi học tập và công tác ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tín vào thời hiệu khiếu nại nên vẫn có thể khiếu nại khi đã hơn 90 ngày.
Thời hiệu khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Trường hợp khiếu nại lần đầu:

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày.
 • Ở khu vực khó khăn trong việc đi lại, vùng sâu, vùng xa thì thời hạn là không quá 45 ngày.
 • Đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn được gia hạn thêm không quá 15 ngày.

Trường hợp khiếu nại lần hai:

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày.
 • Ở khu vực khó khăn trong việc đi lại, vùng sâu, vùng xa thì thời hạn là không quá 60 ngày.
 • Đối với vụ việc có tính chất phức tạp, điều kiện giải quyết khó khăn thì thời hạn sẽ được gia hạn thêm không quá 15 ngày và 10 ngày đối với vùng sâu, vùng xa.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Chủ tịch UBND huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu trong trường hợp việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện tiến hành. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện thì có thể khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án.
 • Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu trong trường hợp việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp tỉnh hoặc do Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì có thể khiếu nại lần hai tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Hình thức khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể lựa chọn một trong hai hình thức:

 • Khiếu nại bằng đơn;
 • Khiếu nại trực tiếp;

Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 1. Nộp đơn khiếu nại và thụ lý;
 2. Xác minh nội dung khiếu nại thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 3. Tổ chức đối thoại;
 4. Ra quyết định giải quyết khiếu nại;
 5. Gửi kết quả giải quyết khiếu nại.

Luật sư hỗ trợ khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dịch vụ luật sư tư vấn
Dịch vụ luật sư tư vấn

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đất đai Long Phan PMT sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất về việc khiếu nại thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các vấn đề pháp lý có liên quan. Giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu pháp lý liên quan đến nhà ở, đất đai đem lại quyền lợi tốt nhất cho quý khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn thủ tục khiếu nại về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Xin cảm ơn.

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết