Luật Đất Đai

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại khi bị nhà nước thu hồi đất

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại khi bị nhà nước thu hồi đất là thắc mắc của nhiều các nhân, tổ chức khi bị thu hồi đất. Việc xác định chi phí đầu tư quyết định đến số tiền mà cá nhân, tổ chức được bồi thường khi đất đai bị thu hồi.

Cách tính chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi
Cách tính chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi

Những trường hợp thu hồi đất được bồi thường chi phí đầu tư

Theo quy định tại Điều 66 Luật Đất đai 2013, Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh và UBND cấp huyện là hai cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định, cụ thể:

UBND tỉnh có thẩm quyền:

 • Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, dự án của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

UBND cấp Huyện có thẩm quyền:

Trường hợp thu hồi đất được bồi thường
Trường hợp thu hồi đất được bồi thường
 • Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
 • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, khi bị thu hồi đất, Người dân có thể được đền bù chi phí đầu tư vào đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013:

 • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân mà không thu tiền sử dụng đất);
 • Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng nhưng được miễn;
 • Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng);
 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
 • Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Lưu ý: Chỉ áp dụng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Cách tính chi phí đầu tư còn lại vào đất khi bị nhà nước thu hồi

Khi tiến hành thu hồi đất theo quy định của pháp luật, việc xác định chi phí đầu tư còn lại vào đất cũng rất quan trọng trong việc đưa ra con số bồi thường cho người dân.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm ra quyết định thu hồi đất thì người sử dụng chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

 • Chi phí san lấp mặt bằng;
 • Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Khi tiến hành các thủ tục xác định chi phí đầu tư vào đất, chúng ta cần phải chuẩn bị một số giấy tờ, căn cứ chứng minh được phần chi phí đã bỏ ra để đầu tư vào đất như:

 • Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, “cải tạo đất“, chống xói mòn, chống xâm thực, xây dựng, gia cố nền đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.
 • Văn bản, thanh lý hợp đồng; Hóa đơn, chứng từ thanh toán đối với từng khoản chi phí đã đầu tư vào đất.
 • Văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất được xác lập tại thời điểm đầu tư.
 • Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

Lưu ý: Trường hợp CHI PHÍ ĐẦU TƯ vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất.

Chi phí đầu tư vào Bất động sản còn lại được bồi thường xác định như sau:

 • Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.
 • Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định theo công thức sau:

 

P = (( P1+P2+P3+P4)/T1) x T2

 

Trong đó:

 • P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;
 • P1: Chi phí san lấp mặt bằng;
 • P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;
 • T1: Thời hạn sử dụng đất (với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm đầu tư vào đất).
 • T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định, thông báo thu hồi đất cũng như bồi thường chi phí đầu tư còn lại trên đất không đúng với trình tự, thủ tục hay các quy định của pháp luật thì chúng ra có thể khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên đến việc xác định chi phí đầu tư còn lại trên đất khi bị nhà nước thu hồi. Mọi thắc mắc xin liên hệ HOTLINE 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết và cụ thể.

4.8 (19 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết