Luật Hành Chính

Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện vụ án hành chính không?

Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện vụ án hành chính không? Khiếu nạikhởi kiện là hai quyền của công dân để họ bảo vệ quyền lợi của mình. Khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật, người dân có thể khởi kiện hoặc khiếu nại. Tuy nhiên, người dân có thể cùng lúc thực hiện hai quyền này hay không? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn đọc bài viết dưới đây!

Khiếu nại và khởi kiện là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011, Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện vụ án hành chính được không

Quyết định hành chính là đối tượng để khiếu nại hoặc khởi kiện

Khởi kiện có thể hiểu là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức gửi đơn đến Tòa án có thẩm quyền khi cho rằng quyết định hành chính/hành vi hành chính xâm hại quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình.

Việc khiếu nại có thể thực hiện bằng việc gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, còn khởi kiện được thực hiện bằng việc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Trình tự giải quyết vụ án hành chính

Tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp thì các chủ thể bị xâm phạm có thể thực hiện thủ tục khiếu nại để yêu cầu người có thẩm quyền xem xét lại quyết định đó.

Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại và các tài liệu liên quan đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại 2011.

Chủ thể bị xâm phạm cũng có thể lựa chọn không khiếu nại và tiến hành khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011 và Tố tụng Hành chính 2015.

Giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai

Theo quy định của Luật Khiếu nại 2011 thì việc giải quyết khiếu nại lần đầu và lần thứ hai được giải quyết như sau:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Khởi kiện ra Tòa

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Người khởi kiện quyết định hành chính có thể nộp đơn khởi kiện và các tài liệu đính kèm đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Theo Điều 30, 31, 32 Bộ luật tố tụng hành chính 2015, Tòa án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khởi kiện liên quan đến quyết định hành chính quản lý về đất đai.

 • Tòa án nhân dân cấp huyện: khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án;
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai của các cơ quan nhà nước cấp cao ở Trung ương: các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 • Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng tiếp nhận khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Việc tiến hành nộp đơn khởi kiện theo hai cách là nộp tài toàn hoặc nộp qua đường bưu điện. Khi nhận được đơn thì Tòa án sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện.

Khiếu nại và khởi kiện là hai quyền của công dân

Khiếu nại và khởi kiện là hai quyền của công dân

Không thể cùng lúc vừa khiếu nại vừa khởi kiện

Theo Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định về Trình tự khiếu nại, Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm có thể lựa chọn khiếu nại hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

Đồng thời, theo quy định Điều 115 Luật Tố tụng Hành chính 2015, pháp luật không bắt buộc về vấn đề phải khiếu nại trước khi khởi kiện mà việc khởi kiện có thể thực hiện ngay từ thời điểm tổ chức,cá nhân nhận được quyết định hành chính và không đồng ý với quyết định đó.

Như vậy, theo quy định, người có quyền lợi bị xâm phạm chỉ được chọn khiếu nại hoặc khởi kiện tại cơ quan có thẩm quyền chứ không được thực hiện đồng thời cả 02 thủ tục này.

Hướng xử lý đối với trường hợp vừa khiếu nại vừa khởi kiện

Việc xác định thẩm quyền trong trường hợp một người vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện được Khoản 1 và Khoản 4, Điều 33 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định như sau:

 • Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.
 • Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể Tòa án xử lý như sau:
  • Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án;
  • Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 của Luật tố tụng hành chính 2015 trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện.
 • Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung.
 • Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Trên đây là bài viết về việc có thể vừa khiếu nại vừa khởi kiện vụ án hành chính hay không, nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc hoặc cần TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH, xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 632 bài viết

error: Content is protected !!