Luật Hợp Đồng

Xác định trách nhiệm của đại lý bảo hiểm khi xảy ra tranh chấp

Hiện nay, đại lý bảo hiểm xuất hiện ngày càng nhiều. Đại lý là bên trung gian gần gũi và tiếp cận với khách hàng nhiều nhất thông qua hoạt động bán hàng. Vì vậy, khách hàng cần phải thông tin rõ trách nhiệm của đại lý bảo hiểm xảy ra tranh chấp để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình. Hãy cùng Chuyên Tư Vấn Luật tìm hiểu các quy định của pháp luật về trách nhiệm của đại lý bảo hiểm khi xảy ra tranh chấp.

Đại lý bảo hiểm và khách hàng

Đại lý bảo hiểm và khách hàng

Đại lý bảo hiểm là gì?

Theo Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(gọi tắt là LKDBH):

 • Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
 • Đại lý bảo hiểm được hiểu là những người hoặc tổ chức trung gian giữa doanh nghiệp bảo hiểm và các chủ thể là người tham gia bảo hiểm.
 • Đại lý bảo hiểm hoạt động tại văn phòng hoặc đi đến từng nhà, từng doanh nghiệp để bán bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và đàm phán những thay đổi về nhu cầu bảo hiểm của khách hàng thực tế và tiềm năng.

Nội dung và nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm

Theo Điều 126 và 127, LKDBH, đại lý bảo hiểm tuân thủ những nguyên tắc hoạt động sau đây:

 • Cá nhân, tổ chức không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho một bên khác mà không có chấp thuận bằng văn bản từ bên mà cá nhân, tổ chức đó hiện đang là đại lý ( gồm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô)
 • Cá nhân nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm chỉ được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với những sản phẩm bảo hiểm đã được đào tạo
 • Thông tin của cá nhân, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu của tổ chức
 • Cá nhân được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhưng không hoạt động trong 03 năm liên tục phải thi lấy chứng chỉ lại

 

Hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng ký kết với đại lý bảo hiểm

Vai trò của đại lý bảo hiểm

Vai trò của đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm:

 1. Là một lực lượng bán hàng trọng yếu của doanh nghiệp bảo hiểm.
 2. Người trực tiếp nhận các thông tin phản hồi về sản phẩm bảo hiểm từ phía khách hàng.
 3. Phát triển hệ thống đại lý tạo ra nhiều nguồn thu hơn.
 4. Đại lý bảo hiểm sẽ thực hiện một số công việc khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng đã tham gia gói bảo hiểm.

Vai trò của đại lý bảo hiểm đối với khách hàng tham gia bảo hiểm:

 1. Thông qua đại lý bảo hiểm khách hàng cảm thấy dễ dàng, nhanh chóng trong việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm.
 2. Đại lý bảo hiểm có thể đi đến từng nhà, từng doanh nghiệp để nhằm tư vấn bảo hiểm, thu phí bảo hiểm hoặc đàm phán những thay đổi về nhu cầu bảo hiểm của khách hàng.
 3. Đại lý bảo hiểm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian khi có quyết định tham gia bảo hiểm.
 4. Đại lý bảo hiểm sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng với người tham gia trong việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm khi rủi ro xảy ra.

Vai trò của đại lý bảo hiểm với xã hội:

 1. Đại lý bảo hiểm sẽ là người cung cấp dịch vụ cho xã hội và từ đó mang đến sự đảm bảo cho mỗi cá nhân, tổ chức và gia đình cũng như sự yên tâm cho những người có trách nhiệm trong gia đình.
 2. Chính bởi vì thế, theo một khía cạnh nào đó, đại lý bảo hiểm còn góp phần đảm bảo an toàn cho xã hội cũng như tạo ra những giá trị tinh thần và sự yên tâm cho người tham gia bảo hiểm.

Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

Theo Điều 129, LKDBH thì:

 • Thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm; cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng, đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểmkhông được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm; thực hiện các nghĩa vụ khác theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Tham dự các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô tổ chức;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
 • Bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đã bồi thường cho người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm trong trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;
 • Thực hiện đúng tiêu chuẩn hoạt động đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô quy định;
 • Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Tranh chấp bảo hiểm nhân thọ – Tư vấn khởi kiện đòi tiền bảo hiểm

Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan tới kinh doanh bảo hiểm

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp

 • Đại diện và cùng khách hàng tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng bảo hiểm
 • Tư vấn hợp đồng bảo hiểm tài sản
 • Tư vấn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
 • Tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Tư vấn về đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm khi xảy ra tranh chấp. Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tranh chấp bảo hiểm, vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

4.5 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 724 bài viết