Luật Hợp Đồng

Buộc thực hiện đúng hợp đồng khi phát sinh tranh chấp thương mại

Buộc thực hiện đúng hợp đồng khi phát sinh tranh chấp thương mại là một trong các chế tài được quy định trong Luật Thương mại 2005 nhằm giải quyết vấn đề về quyền và lợi ích của bên bị vi phạm. Bên cạnh đó,Buộc thực hiện đúng hợp đồng khi phát sinh tranh chấp thương mại  có thể  giúp hợp đồng được thực hiện như đã thỏa thuận ban đầu khi phát sinh tranh chấp trên thực tế.

Buộc thực hiện đúng hợp đồng trong tranh chấp thương mại

Buộc thực hiện đúng hợp đồng trong tranh chấp thương mại

Buộc thực hiện đúng hợp đồng trong Luật Thương mại

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 297 Luật Thương mại 2005: Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.

Theo quy định trên, có thể hiểu buộc thực hiện đúng hợp đồng là một biện pháp mang tính chất cưỡng chế buộc bên vi phạm trong hợp đồng thương mại phải thực hiện đúng như những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng ban đầu. Nói cách khác, bên vi phạm phải có trách nhiệm sử dụng các biện pháp để hợp đồng được thực hiện trên thực tế và phải chịu các chi phí phát sinh trong quá trình đó.

Các trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng khi tranh chấp

Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 297 Luật Thương mại 2005 ghi nhận về các trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng như sau:

 • Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng.
 • Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng.
 • Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện việc giao đủ hàng và cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.
 • Trường hợp bên vi phạm là bên mua thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền, nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua được quy định trong hợp đồng và trong Luật này.

Theo đó, các trường hợp vi phạm được ghi nhận bao gồm:

 • Giao thiếu hàng hoặc giao sai hàng hóa theo thỏa thuận
 • Giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng
 • Không thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa

Tùy vào loại vi phạm mà cách giải quyết cũng có sự khác nhau.

 • Trường hợp giao thiếu, giao sai hoặc giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như thỏa thuận ban đầu thì bên vi phạm phải có nghĩa vụ bổ sung, sửa chữa để có thể giao đúng số lượng và chất lượng hàng hóa theo đúng thỏa thuận. Chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa, bổ sung do bên vi phạm chi trả. Bên bị vi phạm phải nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng, thù lao dịch vụ, nếu bên vi phạm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 297 Luật Thương mại 2005.
 • Trường hợp bên vi phạm không thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa theo hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của bên bị vi phạm. Bên vi phạm phải chi trả các khoản chi phí hợp lý để khắc phục những hậu quả do hành vi không thực hiện nghĩa vụ giao hàng của mình gây ra.

Trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng

Trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng

Vấn đề liên quan đến buộc thực hiện đúng hợp đồng

Bên cạnh quy định về vấn đề buộc thực hiện đúng hợp đồng, Luật Thương mại 2005 còn quy định về một số vấn đề liên quan như vấn đề gia hạn thực hiện nghĩa vụ và mối quan hệ giữa buộc thực hiện đúng hợp đồng và các loại chế tài khác.

Gia hạn thực hiện nghĩa vụ

Theo quy định tại Điều 298 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp áp dụng biện pháp buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm phải cho bên vi phạm một khoảng thời gian để hoàn thành việc thực hiện hợp đồng.

Đối với những hợp đồng thương mại, đặc biệt là những hợp đồng có giá trị lớn, quá trình thực hiện hợp đồng có thể mất một khoản thời gian dài. Chính vì vậy, khi xảy ra tranh chấp và bên bị vi phạm buộc bên vi phạm phải thực hiện đúng như hợp đồng đã thỏa thuận thì cần phải cân nhắc cho bên vi phạm một khoảng thời gian hợp lý để bên vi phạm có thể hoàn thành hợp đồng theo đúng thỏa thuận ban đầu.

Mối quan hệ với các loại chế tài khác

Theo quy định tại Điều 299 Luật Thương mại 2005, có thể áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng cùng lúc với các chế tài khác, cụ thể:

 • Nếu các bên không có thỏa thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.
 • Nếu bên vi phạm không thực hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong thời hạn ấn định thì bên bị vi phạm được áp dụng các chế tài khác như tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, huỷ bỏ hợp đồng… để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

>>>>>>Xem thêm: Điều khoản về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng thương mại

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 294 Luật Thương mại 2005, bên vi phạm được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Có thể thấy, bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau:

 • Do thỏa thuận của các bên về các trường hợp miễn trách nhiệm
 • Do yếu tố khách quan (sự kiện bất khả kháng, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)
 • Yếu tố lỗi hoàn toàn thuộc về bên còn lại (Bên vi phạm không có lỗi khiến cho hợp đồng bị vô hiệu)

Đối với trường hợp miễn trách nhiệm, theo quy định tại Khoản 2 Điều 294 Luật Thương mại 2005, nghĩa vụ chứng minh trường hợp miễn trách nhiệm thuộc về bên vi phạm.

Như vậy, không phải trong bất cứ trường hợp nào bên vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, cần xem xét các nguyên nhân dẫn đến việc bên vi phạm không thực hiện đúng như thỏa thuận để xem có thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hay không.

Các trường hợp miễn trách nhiệm

Các trường hợp miễn trách nhiệm

>>>>>>Xem thêm: Thủ tục khởi kiện buộc tiếp tục thực hiện hợp đồng thương mại

Luật sư tư vấn về buộc thực hiện đúng hợp đồng khi phát sinh tranh chấp thương mại

 • Tư vấn về điều khoản buộc tiếp tục thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn về nghĩa vụ của bên vi phạm;
 • Tư vấn về việc gia hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ;
 • Tư vấn về phạt vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục khởi kiện bồi thường thiệt hại.

Trên đây là những hướng dẫn của Luật sư hợp đồng về vấn đề buộc thực hiện đúng hợp đồng, các trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng, các trường hợp miễn trừ trách nhiệm đối với việc buộc thực hiện đúng hợp đồng trong tranh chấp thương mại. Nếu còn những thắc mắc về những thông tin khác cũng như những câu hỏi liên quan quý khách có thể liên hệ luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể.

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết