Luật Hành Chính

Có thể gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính qua bưu điện được không?

Đơn khởi kiện hành chính hiện nay có thể được nộp theo nhiều phương thức. Trong đó, nhiều người đang quan tâm, liệu gửi đơn khởi kiện đến Tòa án qua bưu chính có phải là phương thức nộp đơn đúng theo quy định pháp luật hay không. Nội dung bài viết sẽ giải đáp thắc mắc cho quý độc giả về hình thức nộp đơn khởi kiện và đồng thời tư vấn về thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.

Gửi đơn khởi kiện qua đường bưu điện

Căn cứ để khởi kiện vụ án hành chính

Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính

Căn cứ theo Điều 30 Luật Tố tụng Hành chính 2015 (sau đây gọi là LTTHC 2015), đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính gồm:

 • Quyết định hành chính;
 • Hành vi hành chính;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Danh sách cử tri.

Như vậy, có 5 đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính. Cần lưu ý, các quyết định hành chính, hành vi hành chính phải là các quyết định hành chính cá biệt.

Vì đối tượng khởi kiện là các quyết định, hành vi, văn bản hành chính thế nên người bị kiện trong vụ án hành chính cũng sẽ là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và trong hoạt động kiểm toán nhà nước, danh sách cử tri bị khởi kiện.

CSPL: Khoản 9 Điều 3 LTTHC 2015 sửa đổi bổ sung 2019.

>>> Xem thêm: Quy trình thu thập chứng cứ trong vụ án hành chính

Chủ thể được khởi kiện của vụ án hành chính

Theo Khoản 8 Điều 3 LTTHC 2015 sửa đổi bổ sung 2019 người khởi kiện vụ án hành chính bao gồm:

 • Cơ quan;
 • Tổ chức;
 • Cá nhân.

Theo đó, tại Điều 115 LTTHC 2015 quy định về quyền khởi kiện vụ án, cụ thể như sau:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.
 • Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó.
 • Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án về danh sách cử tri trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó.

Các hình thức nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính

Nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính

Theo quy định tại Điều 119 LTTHC 2015, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính.
 • Gửi trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Như vậy, ngoài nộp đơn khởi kiện trực tiếp tại Tòa án thì vẫn có thể nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính qua đường bưu điện. Đây là quy định nhằm tạo điều kiện cho những người không thể nộp trực tiếp vẫn có quyền khởi kiện.

Khi nhận đơn bằng đường bưu điện Tòa án phải làm gì ?

Căn cứ theo Điều 121 LTTHC 2015, sau khi nhận đơn qua dịch vụ bưu chính, Tòa án phải thực hiện những thủ tục sau:

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây: Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn; Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án khác có thẩm quyền; Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành biểu mẫu trong tố tụng hành chính):

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân(2)…………………………………………

 

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ:(4)……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………….

Người bị kiện:(5)…………………………………………………………………………

Địa chỉ:(6)……………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)…………………………..

Địa chỉ:(8)………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Quyết định …………….. (9) bị kiện số……… ngày….. tháng….. năm….. của………………………………. về ……………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện…………………………………………………

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10):           ………………………………………………………………………………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):………………………………

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết(11):…………………………………………….

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. (12)đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (13)

1…………………………………………………………………………………………………….          2…………………………………………………………………………………………………….          ………………………………………………………………………………………………….

                                                                  Người khởi kiện (14)

 

>>> Xem thêm: Hướng dẫn viết đơn khởi kiện trong vụ án hành chính

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án hành chính

Tư vấn thủ tục khởi kiện trong vụ án hành chính

 • Tư vấn các quy định về khởi kiện vụ án hành chính;
 • Hỗ trợ khách hàng khởi kiện vụ án hành chính;
 • Đại diện khách hàng làm việc với Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thực hiện các yêu cầu khác của khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty chúng tôi về Hình thức nộp đơn khởi kiện vụ án hành chính qua đường bưu điện. Để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có, nếu quý độc giả có thắc mắc về pháp luật hành chính hoặc mong muốn được tư vấn các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ và tư vấn.

4.5 (14 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết