Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện đòi hỏi chủ thể kinh doanh phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh . Để được cấp giấy phép kinh doanh, chủ thể kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng một số điều kiện nhất định và có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Thông qua bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ làm rõ đến quý bạn đọc những vấn đề liên quan đến thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
>>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Xác định loại hình kinh doanh xăng dầu

Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 95/2021/NĐ-CP, thương nhân kinh doanh xăng dầu có thể lựa chọn các hình thức kinh doanh dưới đây:
 • Đầu mối kinh doanh xăng dầu
Mua xăng dầu trực tiếp từ nhà máy sản xuất, pha chế xăng dầu (hoặc từ doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm xăng dầu của nhà máy) hoặc nhập khẩu xăng dầu để bán và xuất khẩu.
 • Đầu mối sản xuất xăng dầu
Thực hiện quá trình công nghệ chưng cất, chế biến thành các sản phẩm xăng dầu.
 • Phân phối xăng dầu
Mua xăng dầu của thương nhân đầu mối, tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ của mình và tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc hoặc thông qua các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.
 • Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
Thương nhân làm đại lý kinh doanh xăng dầu, tự tiêu thụ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ của mình và tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để bán xăng dầu cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối để hưởng thù lao.
 • Đại lý bán lẻ xăng dầu
Làm đại lý để thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu để hưởng thù lao.
 • Nhận quyền bán lẻ xăng dầu
Kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại từ thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối.
 • Kinh doanh dịch vụ xăng dầu: cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, kinh doanh vận tải

Các loại giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT sửa đổi tại Thông tư số 28/2017/TT-BCT và Khoản 4 Điều 1 Nghị định 95/2021/ NĐ-CP, các loại Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu bao gồm:
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Chuẩn bị hồ sơ

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Từ ngày 02/01/2022, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP quy định đối với trường hợp cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, hồ sơ gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 1 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 95/2021/NĐ-CP;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP), kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê, danh sách tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ kinh doanh xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Theo điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 6 Điều 13 Nghị định này;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh.
 • Bản sao Hợp đồng mua bán xăng dầu của thương nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu với thương nhân cung cấp xăng dầu.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Căn cứ vào điểm a, khoản 3 Điều 17 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định này;
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;
 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo điểm a, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định này
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh
 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
>>> Xem thêm: Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào cho mô hình công ty gia đình

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Theo Khoản 20 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP), hồ sơ gồm có:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
 • Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định này
 • Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp
 • Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trình tự thủ tục thực hiện

 •  Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc (riêng đối với giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu là 20 ngày) kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty vận tải

Thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Thẩm quyền cấp giấy phép cho thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thuộc về Bộ công thương. Thẩm quyền cấp giấy phép cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc về Sở công thương trên địa bàn mà cửa hàng/đại lý có trụ sở. Thẩm quyền cấp giấy phép cho tổng đại lý xăng dầu thuộc về Bộ công thương nếu thương nhân có  hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thuộc về Sở công thương nếu  hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tin liên hệ luật sư

Chuyên tư vấn luật luôn sẵn sàng tiếp nhận những thắc mắc của quý khách hàng chi tiết về Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Để được hỗ trợ nhanh nhất, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi qua các hình thức sau:

Tư vấn trực tuyến

 • Email: chuyentuvanluat@gmail.com
 • Fanpage: Chuyên tư vấn Pháp luật
 • Zalo: Công Ty Luật Long Phan
 • Tổng đài điện thoại: 1900.63.63.87

Tư vấn trực tiếp

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
Trên đây là toàn bộ thông tin về vấn đề Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào cần TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP, vui lòng liên hệ tới Hotline 1900636387 để được tư vấn chi tiết hơn. *Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

5 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết