Luật Doanh Nghiệp

Người quản lý công ty nào có thể bị kiện ra tòa?

Nếu xảy ra một trong các trường hợp: vi phạm quy định về trách nhiệm của mình, hoặc không thực hiện đúng, đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định pháp luật hoặc Điều lệ công ty… thì người quản lý công ty có thể bị khởi kiện ra Tòa. Vậy người quản lý công ty nào là đối tượng có thể bị kiện? Điều kiện đối với người khởi kiện trong từng loại hình công ty là khác nhau. Vậy điều kiện đó là gì? Trong phạm vi bài viết, tôi sẽ làm rõ nội dung này.

Khởi kiện người quản lý công ty ra Tòa
Khởi kiện người quản lý công ty ra Tòa

Người quản lý công ty là ai?

Theo (khoản 24 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020) thì Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều kiện khởi kiện người quản lý công ty
Điều kiện khởi kiện người quản lý công ty

Điều kiện khởi kiện người quản lý công ty

Căn cứ Khoản 7, Điều 49; Điều 72; Điều 166 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4, Điều 30 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì những người quản lý công ty như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty… đều có thể bị khởi kiện ra Tòa bởi chính cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên của công ty, tuy nhiên, điều kiện đối với người khởi kiện trong từng loại hình công ty là khác nhau. Cụ thể:

Đối với Công ty Cổ phần

Điều 166 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì người khởi kiện là cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:

  • Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này;
  • Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị;
  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  • Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Khoản 7, Điều 49; Điều 72 của Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau đây:

  • Vi phạm quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác;
  • Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Xác định thẩm quyền như thế nào?

Tòa án có thẩm quyền giải quyết khởi kiện người quản lý công ty
Tòa án có thẩm quyền giải quyết khởi kiện người quản lý công ty

Xác định thẩm quyền của Tòa án

Căn cứ Khoản 4, Điều 30 và Khoản 1, Điều 37 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì những tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty… là những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh.

Đối với Công ty Cổ phần

Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn xoay quanh vấn đề người quản lý công ty nào có thể bị kiện ra Tòa? Nếu có bất kì vướng mắc liên quan đến vấn đề này hoặc có bất cứ câu hỏi liên quan đến pháp luật doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ đến Luật sư Phan Mạnh Thăng với số điện Hotline 1900 63 63 87 bên dưới để được tư vấn tận tình, hiệu quả và uy tín. Trân trọng.

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 736 bài viết