Luật Doanh Nghiệp

Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần

Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là một biện pháp chế tài được quy định trong Luật Thương mại 2005. Nhìn chung, hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần là một phần của chế tài hủy bỏ hợp đồng và cũng được áp dụng khi đã có xảy ra vi phạm hợp đồng giữa các bên mua bán. Tuy vậy, nó sẽ có những đặc trưng riêng. Để biết thêm thông tin thì mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần

Chế tài hủy bỏ hợp đồng thương mại

Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần hợp đồng.

Hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng.

Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật Thương mại 2005, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng: các bên đương nhiên có quyền hủy bỏ hợp đồng khi xảy ra các trường hợp mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện hủy bỏ hợp đồng;
 • Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng: Vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: Khoản 13 Điều 3 và Điều 312 Luật Thương mại 2005.

>>Xem thêm:CÁC LƯU Ý VỀ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN HÀNG HÓA TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Hậu quả pháp lý khi hủy bỏ hợp đồng

 • Trừ trường hợp quy định tại Điều 313 của Luật Thương mại 2005, sau khi huỷ bỏ hợp đồng, hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng, trừ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi huỷ bỏ hợp đồng và về giải quyết tranh chấp.
 • Các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.
 • Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Thương mại 2005.

Cơ sở pháp lý: Điều 314 Luật Thương mại 2005.

>>Xem thêm: BÊN MUA CÓ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN HÀNG KHI NÀO?

Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng

Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng

Do vi phạm cơ bản

Khoản 4 Điều 312 Luật Thương mại 2005 quy định trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của  Luật Thương mại 2005, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng;
 • Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Vậy nên, đối với trường hợp có thoả thuận về giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần, nếu một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc giao hàng, cung ứng dịch vụ và việc này cấu thành một vi phạm cơ bản đối với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ đó thì bên kia có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ. Đồng nghĩa với chế tài hủy bỏ hợp đồng có thỏa thuận giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần tại Điều 313 Luật Thương mại 2005 chỉ được quyền thực hiện nếu có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hoặc có cơ sở để bên kia kết luận rằng vi phạm cơ bản sẽ xảy ra.

Vi phạm cơ bản trước hết phải là vi phạm hợp đồng nhưng sự vi phạm này gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. Theo Khoản 13 Điều 3 Luật Thương mại 2005, để xác định vi phạm cơ bản dựa trên hai tiêu chí là:

 • Có thiệt hại xảy ra;
 • Thiệt hại đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 312 và Khoản 1 Điều 313 Luật Thương mại 2005.

Do không thực hiện nghĩa vụ đối với một lần giao hàng, cung ứng dịch vụ

Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ đối với một lần giao hàng, cung ứng dịch vụ là cơ sở để bên kia kết luận rằng vi phạm cơ bản sẽ xảy ra đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ sau đó thì bên bị vi phạm có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ sau đó, với điều kiện là bên đó phải thực hiện quyền này trong thời gian hợp lý.

Cơ sở pháp lý: Điều 313 Luật Thương mại 2005.

Do không thể được sử dụng theo đúng mục đích ban đầu

Trường hợp một bên đã tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với một lần giao hàng, cung ứng dịch vụ thì bên đó vẫn có quyền tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng đối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện sau đó nếu mối quan hệ qua lại giữa các lần giao hàng dẫn đến việc hàng hoá đã giao, dịch vụ đã cung ứng không thể được sử dụng theo đúng mục đích mà các bên đã dự kiến vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 313 Luật Thương mại 2005.

Trường hợp không được hủy bỏ hợp đồng thương mại

Khi thuộc trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trong hợp đồng thì bên bị vi phạm không được hủy hợp đồng.  Bên vi phạm hợp đồng có trách nhiệm chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm. Các trường hợp được miễn trách nhiệm trong hợp đồng gồm:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của của bên kia.
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 294 Luật Thương mại 2005.

Luật sư tư vấn về giao kết hợp đồng thương mại

Luật sư tư vấn về giao kết hợp đồng thương mại

 • Tư vấn quy định về giao kết hợp đồng;
 • Tư vấn những lưu ý cần biết để tránh vi phạm nghĩa vụ, tranh chấp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng;
 • Soạn thảo đơn từ theo yêu cầu khách hàng;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, Tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng nếu có tranh chấp;
 • Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.

Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phần về cơ bản vẫn là chế tài hủy bỏ hợp đồng nhưng cũng cần phải lưu ý những điểm khác biệt của chế tài này. Đặc trưng của chế tài này đã được trình bày như trên bài viết. Nếu còn thắc mắc hoặc có nhu cầu gặp Luật sư Hợp đồng tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 723 bài viết