Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa cho chủ hụi khi bị bể hụi tại Cần Thơ

Luật sư bào chữa cho chủ hụi khi bị bể hụi là việc người bào chữa đưa ra những những lý lẽ, chứng cứ để bảo vệ lợi ích cho đương sự khi Tòa án triệu tập. Với  đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm liên quan đến các vụ việc về giải quyết tranh chấp, tố tụng hình sự. Xem bài viết dưới đây để biết rõ thêm thông tin về dịch vụ luật sư bào chữa của chúng tôi.

Quy định pháp luật về hụiQuy định pháp luật về hụi

Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm liên quan đến hụi

Phương thức giải quyết

Theo Điều 25 Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường quy định phương thức giải quyết tranh chấp như sau:

 • Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Chủ họ, thành viên, cá nhân, tổ chức liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia quan hệ về họ.

Xử lý vi phạm liên quan đến hụi

Căn cứ Điều 23 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ họ do không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ:

 • Thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 18 của Nghị định này.
 • Trả lãi đối với số tiền chậm giao dịch cho thành viên được lĩnh họ theo quy định tại khoản 1 ĐIều 22 của Nghị định này.
 • Chịu phạt vi phạm trong trường họp những người tham gia dây họ có thỏa thuận phạt vi phạm theo quy định tại Điều 148 của Bộ luật dân sự.
 • Bồi thường thiệt hại (nếu có).

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì chủ họ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu không giao các phần họ cho thành viên lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ.

Trong trường hợp thương lượng hòa giải tranh chấp không thành thì một hoặc nhiều người tham gia họ có thể khởi kiện đến Tòa án để giải quyết tranh chấp về hụi, tuy nhiên kèm theo đơn khởi kiện cần phải cung cấp các chứng cứ liên quan đến sự tồn tại của hụi.

Bể hụi, chủ hụi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Nếu khi bể hụi, chủ hụi có hành vi muốn chiếm đoạt tiền của hụi viên và bỏ trốn,… Tùy từng hành vi có thể đủ yếu tố cấu thành về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định ĐIều 174 hay Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ được áp dụng các khung hình phạt sau:

 • Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Phạt tù từ 02 đến 07 năm.
 • Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
 • Mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bên cạnh đó, ngoài mức phạt tù như trên thì người thực hiện hành vi phạm tội còn bị phạt tiền mức từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Đồng thời người này còn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt được quy định cụ thể như sau:

 • Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 • Phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
 • Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

>>> Xem thêm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý khi chủ hụi không trả tiền hụiXử lý khi chủ hụi không trả tiền hụi

Hướng xử lý khi chủ hụi không trả tiền hụi

Thủ tục khởi kiện tranh chấp tiền hụi

Sau khi thương lượng, hòa giải không thành người chơi hụi có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để đòi lại tiền từ chủ hụi.

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS 2015) quy định các tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Do đó, các tranh chấp về hợp đồng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo quy định Điểm a Khoản 1 Điều 35 và Điểm a Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Hồ sơ khởi kiện:

Căn cứ Khoản 4 và Khoản 5 Điều 189 BLTTDS 2015 thì hồ sơ tiến hành khởi kiện ra Tòa án Nhân dân bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (Mẫu số 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP);
 • Giấy tờ tùy thân: CCCD/CMND;
 • Các tài liệu chứng cứ kèm theo: Hợp đồng, văn bản thỏa thuận giao dịch…;
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (ghi rõ bản chính, bản sao).

Thủ tục tố giác

Căn cứ Điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 về Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

 • Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 • Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.
 • Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuy

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
 • Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị, khởi tố:

 • Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;
 • Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

Căn cứ Khoản 4 Điều 163 BLTTHS 2015 quy định về thẩm quyền điều tra như sau:

 • Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Do đó, khi nhận thấy mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bạn có thể làm đơn tố giác đến các cơ quan điều tra nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) cấp quận, huyện, thị xã, viện kiểm sát các cấp; Tòa án hoặc các cơ quan khác tại nơi phát hiện tội phạm, xảy ra tội phạm hoặc nơi cư trú của người có hành vi phạm tội.

Bào chữa cho chủ hụi khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luật sư bào chữa là người làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nhằm đảm bảo các quá trình tố tụng được diễn ra một các đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho bị can, bị cáo của các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó luật sư có những định hướng như sau trong quá trình bào chữa cho người phạm tội:

 • Luật sư có mặt khi lấy lời khai khi người phạm tội bị giam giữ, khi hỏi cung bị can. Đồng thời yêu cầu được xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, các quyết định tố tụng liên quan đến người và vấn đề được bào chữa;
 • Luật sư giúp bị can/bị cáo hiểu, nắm bắt được các quy định pháp luật liên quan đến tội danh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các quy trình tố tụng, thời gian, quá trình giải quyết và các vấn đề khác khi bào chữa.
 • Luật sư gặp người phạm tội bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam, thảo luận và giúp cho bị can/bị cáo đưa ra các định hướng, phương pháp khắc phục hậu quả.
 • Luật sư thu thập các tài liệu, chứng cứ nhằm minh oan, giảm nhẹ hình phạt hoặc tìm ra sự thật khách quan của vụ án.
 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, các tình tiết, hồ sơ, hành vi, diễn biến hành vi phạm tội nhằm để cơ quan tiến hành tố tụng có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác nội dung vụ án, tránh tình trạng oan, sai, xử quá nặng cho các bị can/bị cáo.
 • Luật sư trực tiếp bào chữa cho bị can/bị cáo tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm.
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi phát hiện có sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ sở pháp lý: Điều 78 BLTTHS 2015.

>>> Xem thêm: Đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dấu hiệu nhận biết tội phạm lừa đảoDấu hiệu nhận biết tội phạm lừa đảo

Dịch vụ luật sư bào chữa án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gói dịch vụ Luật sư bào chữa hình sự để các khách hàng có thể xem xét lựa chọn. Nội dung gói dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn giải quyết vụ án hình sự;
 • Tư vấn thủ tục tố tụng hình sự;
 • Tư vấn và soạn thảo đơn từ, văn bản phục vụ cho quá trình tố tụng;
 • Luật sư sẽ tham gia vào quá trình tố tụng với vai trò người bào chữa cho bị can, bị cáo.

Chi phí luật sư bào chữa không có mức cố định cụ thể. Tùy thuộc vào tính chất vụ việc, giai đoạn tham gia giải quyết vụ án, tội danh bị buộc tội của người phạm tội, yêu cầu chuyên môn của luật sư cùng nhiều yếu tố ảnh hưởng khác. Do đó khách hàng nên gặp trực tiếp luật sư để được thẩm định hồ sơ, đánh giá tính chất vụ việc cũng như để luật sư đưa chi mức chi phí.

>>> Xem thêm: Dịch vụ trọn gói trong vụ án hình sự.

Đối với trường hợp luật sư bào chữa là người được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định thì khoản thù lao và chi phí khác cho luật sư sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng đã yêu cầu luật sư tham gia tố tụng thanh toán. Trên đây là nội dung về luật sư bào chữa cho chủ hụi khi bị bể hụi tại Cần Thơ của chúng tôi. Nếu như bạn có nhu cầu thuê luật sư bào chữa, tư vấn luật hình sự hãy gọi ngày đến số Hotline 1900636387 để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ tư vấn miễn phí.

>>Bài viết liên quan vấn đề hụi có thể bạn quan tâm:

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết