Luật sư bào chữa

Luật sư lên phương án xây dựng luận cứ bào chữa thế nào?

Luật sư lên phương án xây dựng luận cứ bào chữa là công việc luật sư phải chuẩn bị trước khi tham gia phiên tòa hình sự. Việc lên phương án bào chữa sẽ giúp luật sư nắm bắt và lường trước các tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa và đưa ra hướng xử lý cũng như lập luật để bảo vệ thân chủ. Luận cứ bào chữa là sự kết tinh từ giá trị nghiên cứu hồ sơ vụ án vận dụng kinh nghiệm kiến thức của luật sư để nhằm bào chữa giảm nhẹ hoặc chứng minh vô tội cho bị cáo.

Phương án bào chữa vụ án hình sự

Phương án bào chữa vụ án hình sự

Chuẩn bị luận cứ bào chữa cho bị cáo

Tổng hợp các tài liệu đã thu thập được

 • Trước khi thực hiện việc chuẩn bị viết bản luận cứ bào chữa Luật sư thực hiện những hoạt động thu thập chứng cứ, gặp gỡ bị cáo để trao đổi về những vấn đề liên quan đến nội dung vụ án.
 • Xem xét sự mâu thuẫn giữa các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; giữa các đồ vật, tài liệu liên quan mà Luật sư đã thu thập được với chứng cứ trong hồ sơ vụ án.
 • Luật sư thu thập được trong quá trình gặp người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi liên quan đến vụ án theo các vấn đề gồm: Tài liệu chứng cứ khẳng định những vi phạm tố tụng, những điểm chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố, tài liệu, đinh hành vi phạm tội, tài liệu, chứng cứ để xác định hành vi phạm tội; tài liệu chứng cứ để làm rõ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
 • Việc tổng hợp tài liệu, chứng cứ cần bám sát dấu hiệu đặc trưng của từng tội, các tình tiết định khung, hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cụ thể.
 • Khi đã có đủ những chứng cứ tài liệu đã thu thập được Luật sư tiến hành tổng hợp lại những tài liệu đó để phân tích và đánh giá.

Căn cứ các Điều 81, 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sau đây gọi tắt là BLTTHS 2015).

Chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ cho việc bào chữa

 • Văn bản pháp luật: Bao gồm Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là các văn bản như Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hoặc các Công văn hướng dẫn có liên quan đến hoạt động bào chữa tại Toà án.
 • Các tài liệu khác: Các tài liệu liên quan đến nhân thân của bị cáo, bị hại và các tài liệu khác liên quan đến tình tiết của vụ án hoặc để phục vụ cho việc chuẩn bị bản luận cứ bảo vệ cô đọng và đi vào lòng người.

Căn cứ các Điều 81, 82 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sau đây gọi tắt là BLTTHS 2015).

Xác định phương án bào chữa

 • Trên cơ sở các quy định pháp luật và nắm vững các tài liệu, chứng cứ trong vụ án, Luật sư xác định hướng bào chữa, bảo vệ cụ thể.
 • Tùy từng trường hợp, Luật sư có thể xác định bào chữa theo hướng không phạm tội, theo hướng chuyển khung hình phạt, theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Căn cứ các điểm a, b khoản 2 Điều 73 BLTTHS 2015.

Trao đổi với thân chủ

 • Sau khi dự thảo luận cứ bào chữa luật sư cần trao đổi một lần nữa về yêu cầu của thân chủ và trao đổi thống nhất phản ánh đúng bản chất quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015.

Bố cục bản luận cứ bào chữa

Cơ cấu bài luận cứ bào chữa

Cơ cấu bài luận cứ bào chữa

Phần mở đầu

 • Đây là phần có ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ quá trình tranh luận của luật sư để thu hút sự chú ý của Hội đồng xét xử và của chủ toạ.
 • Giới thiệu về bản thân mình và nêu lý do được tham gia bào chữa cho bị cáo thế hiện rõ tư cách của Luật sư tại phiên toà là người được tham gia phiên toà để bào chữa cho bị cáo.
 • Tuỳ từng bối cảnh của mỗi phiên toà mà Luật sư có thể đưa ra những lời mở đầu khác nhau, tạo ra ấn tượng, cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Nó hoàn toàn không bị ràng buộc bởi sự bất biến, rập khuôn, mà thể hiện sự thích ứng, linh hoạt của luật sư đối với mỗi vụ án khác nhau.

Phần nội dung

 • Phân tích những nhận định, đánh giá, luận cứ buộc tội của cáo trạng và đưa ra những chứng cứ pháp lý chứng minh sự không đầy đủ, mâu thuẫn, không phù hợp với sự thật khách quan của vụ án để phủ nhận lời cáo buộc của Viện kiểm sát và gỡ tội cho bị cáo.
 • Nêu ra các chứng cứ, phân tích được các tình tiết có lợi cho thân chủ, phải viện dẫn các căn cứ pháp luật theo hướng có lợi cho thân chủ để chứng minh cho định hướng bào chữa.
 • Trường hợp có tình tiết mới Luật sư thu thập được chứng cứ gỡ tội, giảm nhẹ tội thì sử dụng để bác bỏ luận cứ buộc tội của Viện Kiểm sát.
 • Nêu lên được điều kiện (nguyên nhân phạm tội), phân tích tình trạng của thân chủ dẫn đến động cơ phạm tội, làm rõ nguyên nhân dẫn đến bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và cấu trúc của hành vi phạm tội.
 • Trong nhiều trường hợp, động cơ phạm tội quyết định hình thức lỗi là tình tiết định tội, định khung hình phạt, nhưng đồng thời cũng là những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Luật sư cần chú ý đề cập đến những vấn đề trên khi nó có tác dụng gỡ tội hoặc là tình tiết giảm nhẹ tội.

Phần kết luận

 • Cần ngắn gọn và biểu cảm, trong đó khẳng định quan điểm, nhận định cuối cùng của người bào chữa với những chứng cứ pháp lý rõ ràng và đưa ra những đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm, khoản, điều của các luật tương ứng để từ đó đưa ra những kết luận có lợi cho người được trợ giúp pháp lý cũng như việc giải quyết vấn đề khác của vụ án.
 • Cuối cùng, Luật sư thể hiện sự tin tưởng vào phán quyết công minh, bình đẳng, khách quan và đúng pháp luật của Hội đồng xét xử và lời cảm ơn.

Căn cứ Điều 73 BLTTHS 2015.

Các phương án bào chữa, bảo vệ thân chủ của luật sư

Các phương án bào chữa của luật sư trong một vụ án hình sự được thực hiện theo những hướng chính sau:

 • Bào chữa theo hướng vô tội
 • Bào chữa theo hướng chuyển khung hình phạt
 • Bào chữa theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Căn cứ các điểm a, b khoản 2 Điều 73 BLTTHS 2015 và Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Dịch vụ luật sư bào chữa vụ án hình sự

Dịch vụ luật sư bào chữa

Dịch vụ luật sư bào chữa

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự như
 • Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm
 • Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội
 • Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan và khách quan của tội phạm để đánh giá về mức độ phạm tội của khách hàng.
 • Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã kể từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị can kể từ khi có quyết định khởi tố bị can.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị cáo kể từ khi có quyết định đưa bị cáo ra xét xử.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại. Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì luật sư có thể thay mặt họ trình bày lời cáo buộc tại tòa.

Luật sư bào chữa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo trong quá trình tố tụng hình sự. Việc lựa chọn hướng bào chữa phù hợp là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả của vụ án. Hiểu được vấn đề này Chuyên tư vấn luật luôn cải thiện và cung cấp Dịch vụ luật sư trọn gói trong vụ án hình sự uy tín, hiệu quả trong việc lên phương án bào chữa cho khách hàng. Nếu có nhu cầu sửu dụng dịch vụ luật sư hình sự hãy liên hệ hotline 1900636387 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

>>Bài viết liên quan luật sư bào chữa có thể bạn quan tâm:

4.6 (14 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết