Luật sư bào chữa

Các phương án bào chữa của luật sư trong một vụ án hình sự

Các phương án bào chữa trong vụ án hình sự bao gồm việc bào chữa vô tội, giảm nhẹ trách nhiệm. Khi xác định được hướng bào chữa sẽ giúp cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho thân chủ mình một cách tốt nhất. Phần này rất quan trọng là trọng tâm và đúc kết quá trình nghiên cứu hồ sơ trao đổi thống nhất với bị cáo thể hiện quan điểm pháp lý bênh vực bào chữa cho bị cáo của luật sư. Phương án bào chữa ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả vụ án, nếu phương án đúng hướng và đảm bảo tính pháp lý sẽ giúp bảo vệ tốt hơn cho bị cáo. 

Các phương án luật sư bào chữa cho bị cáo
Các phương án luật sư bào chữa cho bị cáo

Các phương án bào chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự 

Bào chữa theo hướng vô tội 

Luật sư phân tích những dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với tội của bị cáo mà mình bào chữa là chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thiếu căn cứ pháp lý, thể hiện thông qua các chứng cứ vật chứng kết quả giám định.

Chứng minh thân chủ mình chưa đến mức nguy hiểm đáng kể cho xã hội chỉ cần xử phạt vi phạm hành chính, hoặc chứng minh thân chủ mình chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự (TNHS), hoặc chứng minh thân chủ mình thực hiện hành vi nguy hại cho xã hội trong các trường hợp loại trừ tính chất tội phạm của hành vi như: sự kiện bất ngờ; phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết; chấp hành chỉ thị, quyết định hoặc mệnh lệnh.

Đây là những tình tiết loại trừ TNHS, tức là trường hợp những hành vi gây thiệt hại khách quan về hình sự nhưng không bị coi là tội phạm do không thỏa mãn yếu tố lỗi và được quy định trong luật hình sự đối với những tội có cầu thành vật chất đòi hỏi phải xác định được hậu quả xảy ra thì luật sư cần chứng minh bị cáo mình chưa gây ra hậu quá đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự.  

Bào chữa theo hướng chuyển khung hình phạt

Luật sư đưa ra các chứng cứ chứng minh bị cáo không phạm vào các điểm thuộc khung hình phạt bản cáo trạng đã truy tố. Các luận cứ đưa ra phải xác đáng, phù hợp với lý luận khoa học của luật hình sự và thực tiễn áp dụng. Chuẩn bị bản luận cứ bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm theo hướng đề nghị chuyển sang khung hình phạt nhẹ hơn. Để giúp bị cáo được chuyển khung hình phạt nhẹ hơn khung hình phạt bị truy tố có thể áp dụng các quy định về áp dụng hình phạt. Quan trọng hơn là luật sư tiến hành phân tích mức độ nguy hiểm của hành vi về mặt khách quan hành vi, hậu quả, mục đích phạm tội. Nếu xét thấy với mức độ nguy hiểm trên thực tế mà bị truy tố theo khung hình phạt trong bản cáo trạng là chưa chính xác, nặng hơn so với quy định thì luật sư làm rõ và làm nổi bật các tình tiết này để chứng minh bị cáo phải được chuyển khung hình phạt thấp hơn. 

phương án giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo
Phương án giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo

Bào chữa theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Luật sư tập trung làm rõ những điểm mới trong yêu cầu kháng cáo mà cấp sơ thẩm chưa đề cập đến trong bản án sơ thẩm. Luật sư đưa ra các chứng cứ chứng minh bị cáo không phạm vào các điềm thuộc khung hình phạt bản án sơ thầm đã tuyên.

Các luận cứ đưa ra phải xác đáng, phù hợp với lý luận khoa học của luật hình sự và thực tiễn áp dụng. làm rỡ những căn cứ pháp lý của việc áp dụng những tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định của pháp luật mà bản án sơ thẩm chưa đề cập đến. Đó là các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo khoản 1 điều 51 của BLHS. Cụ thể các tình tiết giảm nhẹ như sau:

 • Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
 • Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
 • Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
 • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 • Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 • Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
 • Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 • Phạm tội do lạc hậu;
 • Người phạm tội là phụ nữ có thai;
 • Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 • Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
 • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
 • Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

Việc đề nghị xin giảm hình phạt cho bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm có thể đề nghị theo hướng giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, chuyển sang cải tạo không giảm giữ, chuyển sang áp dụng án treo, chuyển sang đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo hoặc miễn hình phạt cho bị cáo.

Luật sư tập trung vào các tình tiết làm cơ sở để đề nghị Tòa phúc thẩm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi bản án sơ thẩm chưa đề cập đến hoặc tuy có đề cập đến nhưng việc áp dụng trong bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng với bị cáo.   

>>> Xem thêm: Luật sư lên phương án xây dựng luận cứ bào chữa thế nào?

Công việc luật sư cần làm trong vụ án hình sự

Khi tham gia vụ án hình sự thì công việc của luật sư nhận bào chữa vụ án hình sự được thực hiện như sau:

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự như
 • Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm
 • Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội
 • Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan và khách quan của tội phạm để đánh giá về mức độ phạm tội của khách hàng.
 • Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã kể từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa cho bị can kể từ khi có quyết định khởi tố bị can.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị cáo kể từ khi có quyết định đưa bị cáo ra xét xử.
 • Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại. Trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì luật sư có thể thay mặt họ trình bày lời cáo buộc tại tòa.
công việc luật sư thực hiện trong vụ án hình sự
Công việc luật sư thực hiện trong vụ án hình sự

Chi phí thuê luật sư bào chữa

Chi phí thuê luật sư bào chữa và đại diện biện hộ tại Tòa sẽ bao gồm các khoản phí như: Phí tư vấn, thu thập thông tin, phí công tác, phí dịch vụ luật sư, các khoản phí theo thỏa thuận và quy định.

Khi thuê luật sư bào chữa phí thuê luật sư trong mỗi vụ án sẽ khác nhau:

 • Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của vụ án;
 • Phụ thuộc vào hoàn cảnh của gia đình của khách hàng;
 • Công việc luật sư phải thực hiện;
 • Thời gian thực hiện việc bào chữa.

>>> Xem thêm: 

Cam kết chất lượng dịch vụ

Chuyên tư vấn luật cam kết có thể đem đến cho Quý khách hàng chất lượng dịch vụ luật sư trọn gói trong vụ án hình sự tốt nhất, tận tâm với công việc với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý am hiểu kiến thức pháp luật:

 • Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự;
 • Thực hiện các quyền khiếu nại, kiến nghị để bảo vệ thân chủ trong giai đoạn điều tra;
 • Yêu cầu cơ quan điều tra thu thập chứng cứ hoặc tự mình thu thập chứng cứ để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ;
 • Tham gia các phiên tòa với tư cách người bào chữa;
 • Trình bày, phản biện các luận điểm để bảo vệ thân chủ;

Tùy theo tình tiết, chứng cứ trong vụ án và căn cứ vào bản cáo trạng mà luật sư sẽ xác định phương án bào chữa phù hợp nhất. Nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của bị cáo. Trong trường hợp quý bạn đọc có khó khăn, vướng mắc về công việc luật sư cần làm trong vụ án hình sự hay có nhu cầu TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn tốt nhất.

>> Bài viết liên quan bào chữa vụ án hình sự có thể bạn quan tâm:

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết