Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai là dịch vụ tư vấn tại CHUYÊN TƯ VẤN LUẬT chuyên giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai tại TÒA ÁN như khởi kiện, thu hồi, thủ tục tố tụng, tranh tụng, hòa giải. Giải quyết tại UBND cấp xã, huyện, tỉnh về tranh chấp đất đai. Luật sư là người am hiểu pháp luật đất đai sẽ trực tiếp tham vấn và hướng dẫn giải quyết các trường hợp của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời và chuyên nghiệp nhất nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho khách hàng.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai

hotline tư vấn luật 1900636387

Tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai, khái niệm trên được quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai.

Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai

Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai là khi các bên phát sinh tranh chấp và gửi yêu cầu ra UBND hoặc Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp, Tòa án tiến hành thụ lý giải quyết tranh chấp đó.

Những trường hợp tranh chấp đất đai cần được hòa giải

Quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai trong luật đất đai được quy định Điều 202 Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
 • Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Tuy nhiên không phải mọi tranh chấp đều cần hòa giải cơ sở, theo tinh thần nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP tại khoản 2 Điều 3 được quy định như sau:

 • Đối với tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
 • Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất, … thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án.

Lệ phí khởi kiện tranh chấp đất đai

Quy định pháp luật về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

>> Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giao dịch đổi đất

Thủ tục hòa giải về tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai thủ tục hòa giải được quy định như sau:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
 • Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thủ tục đề nghị UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết

Các trường hợp đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai bởi UBND cấp huyện, cấp tỉnh là:

Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

 • Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

 • Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
 • Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Địa điểm tiếp nhận: Tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.
 • Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bước 4. Trả kết quả

Địa điểm trả kết quả: Tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Gia thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp đất đai đã có sổ đỏ

Thủ tục khởi kiện ra tòa án

Người khởi kiện nộp đơn yêu cầu giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu qua thủ tục hòa giải mà một trong các bên không đồng ý với nội dung hòa giải thì có quyền nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hoặc nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp mà không thông qua trình tự thủ tục hòa giải.

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện hợp lệ, tài liệu chứng cứ kèm theo mà vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án thì Tòa án thông báo cho người khởi kiện để nộp tạm ứng án phí (nếu không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tạm ứng án phí).
 • Sau khi nhận được biên lai nộp tạm ứng án phí thì Tòa án tiến hành thụ lý vụ án và giải quyết.
 • Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật thì thời hạn tối đa là 8 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.

Trên đây là các thông tin liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai, thủ tục hòa giải cơ sở và các trường hợp yêu cầu hòa giải cơ sơ, thủ tục khởi kiện ra Tòa án. Mong rằng qua bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn đọc trong vấn đề giải quyết tranh chấp. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý bạn đọc có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay các vấn đề khác cần giải quyết thì hãy gọi ngay vào HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI nhanh chóng và kịp thời. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Các bài viết liên quan

Nhờ luật sư giải quyết kiện đòi đất của cha mẹ không có giấy tờ

Nhờ luật sư giải quyết kiện đòi đất của cha mẹ không có giấy tờ là cách để người sử dụng đất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những tranh chấp về đất đai phức tạp, khó khăn. Vậy để thuê luật sư cần làm những gì và phí thuê như thế nào đối với các vụ...

Hướng giải quyết khi bị tòa sơ thẩm bác yêu cầu trong tranh chấp đất

Hướng giải quyết khi bị tòa sơ thẩm bác yêu cầu trong tranh chấp đất là một trong những thông tin rất cần thiết cho các đương sự trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi rơi vào trường hợp này thì đương sự sẽ phải xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây...

Hướng dẫn khiếu nại khi ủy ban xã không chịu hòa giải tranh chấp đất đai

Khiếu nại khi Ủy ban nhân dân xã không chịu hòa giải tranh chấp đất đai là cách mà người có quyền sử dụng đất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp đất diễn ra mà Ủy ban nhân dân không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền của mình khiến tranh...

Thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp liên quan đến các giao dịch nhà đất

Thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp liên quan đến các giao dịch nhà đất rất quan trọng bởi theo quy định, nếu hết thời hiệu khởi kiện mà một bên có yêu cầu áp dụng thời hiệu thì tranh chấp đó sẽ không được tòa án giải quyết. Việc xác định thời hiệu ảnh hưởng đến quá...

Thủ tục thực hiện xem xét thẩm định tại chỗ trong vụ án tranh chấp nhà đất

Xem xét thẩm định tại chỗ là một biện pháp thu thập chứng cứ quan trọng trong vụ án tranh chấp nhà đất, là căn cứ để Tòa án giải quyết vụ việc dân sự một cách tối ưu nhất, đảm bảo quyền lợi cho các bên. Vậy quy trình, thủ tục thực hiện như thế nào, mời quý bạn đọc...

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện hủy sổ đất cấp không đủ chủ thể

Khi sổ đất được cấp không đủ chủ thể, người dân có thể làm đơn khởi kiện hủy sổ cấp đất đến Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình. Thủ tục hòa giải cơ sở là điều kiện tiền đề để thực hiện việc khởi kiện. Nhằm giúp quý độc giả có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề...

Cách xác định quá trình sử dụng đất khi giải quyết vụ án tranh chấp đất

Cách xác định quá trình sử dụng đất khi giải quyết tranh chấp đất đai rất quan trọng. Đây là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật. Xác nhận quá trình sử dụng đất đai tranh chấp Những yếu tố cần...

Thủ tục khởi kiện yêu cầu công nhận giao dịch mua bán đất bằng giấy tay

Thủ tục yêu cầu công nhận giao dịch mua bán đất bằng giấy tay tại tòa án được thực hiện khi một bên vẫn muốn thực hiện giao dịch dù hợp đồng không được công chứng, chứng thực theo quy định. Mua bán nhà đất bằng giấy tay còn tồn tại và khá phổ biến. Thủ tục mua bán nhà...

Thủ tục kiện đòi lại đất khai phá trước khi đi xuất cảnh

Kiện đòi lại đất khai phá trước khi đi xuất cảnh là thủ tục do cá nhân thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình. Vậy, pháp luật quy định điều kiện và trình tự thực hiện thủ tục này như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin tham khảo...

Scores: 4.6 (11 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87