Luật Đất Đai

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất

Khi bị mất sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) liệu có được cấp lại hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc nắm được các quy định của pháp luật về thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất và giấy tờ cần có để xin cấp lại sổ đỏ.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Theo Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Các trường hợp được cấp sổ đỏ

Căn cứ Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 thì các trường hợp được cấp lại sổ đỏ gồm:

 • Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;
 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày 01/07/2014;
 • Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;
 • Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
 • Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;
 • Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
 • Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;
 • Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Trình tự, thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Trình tự làm lại sổ đỏ khi bị mấtTrình tự làm lại sổ đỏ khi bị mất

Hồ sơ làm lại sổ đỏ bị mất

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ do bị mất gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014;
 • Giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;
 • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 • Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Lưu ý: Người dân khi nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau:

 • Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực;
 • Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao;
 • Nộp bản chính giấy tờ.

CSPL: khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 29/09/2017.

Nơi nộp hồ sơ làm lại sổ đỏ bị mất

Người có đề nghị làm lại sổ đỏ bị mất có thể nộp hồ sơ tại các nơi sau đây:

 • Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 • Ủy ban Nhân dân cấp xã (chỉ áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu).

CSPL: Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Trình tự làm lại sổ đỏ bị mất

Trình tự làm lại sổ đỏ bị mất

Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

Bước 1: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất sổ đỏ, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất sổ đỏ trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị sổ đỏ nộp 01 bộ hồ sơ như mục (1) đề nghị cấp lại sổ đỏ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm sau:

 • Kiểm tra hồ sơ;
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất, đồng thời ký cấp lại sổ đỏ;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

CSPL: Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

>>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp lại sổ đất

Luật sư tư vấn thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

 • Tư vấn các quy định pháp luật về thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất;
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ, trình tự xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất;
 • Tư vấn đến các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất;
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ đã được trình bày cụ thể ở bài viết trên. Nếu Quý khách hàng còn có những thắc mắc hay quan tâm đến những thủ tục khác xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật đất đai chính xác và kịp thời. Xin cảm ơn!

4.9 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết