Luật Đất Đai

Thời Hạn Giải Quyết Khiếu Nại Đất Đai Là Bao Lâu?

Người sử dụng đất, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Theo đó, khiếu nại đất đai là một trong những quyền của người sử dụng đất, cũng là khiếu nại thường gặp nhiều. Tuy nhiên, quá trình khiếu nại không phải lúc nào cũng thuận lợi và một trong đó là việc nắm rõ quy trình, cụ thể thời hạn giải quyết khiếu nại là bao lâu cho một vụ việc? Thời hạn trả lời bao lâu?

Diễn biến vụ việc không rõ ràng về thời hạn giải quyết

Diễn biến vụ việc không rõ ràng về thời hạn giải quyết

Diễn biến vụ việc liên quan khi không rõ ràng về thời hạn giải quyết khiếu nại?

Ngày 19/11/2018, Ban Tiếp công dân thành phố Hồ Chí Minh có tiếp và nhận đơn của 5 công dân có cùng nội dung về việc UBND quận 9 tạm ngưng giải quyết hồ sơ tách thửa của các hộ dân.

Theo nội dung đơn, ngày 19/10/2018, UBND quận 9 có các Thông báo số 1318, 1319, 1320, 1321, và 1322/TB-UBND về không thụ lý giải quyết đơn của 5 công dân nêu trên “Khiếu nại việc UBND quận 9 ban hành Công văn số 2439/UBND-TNMT ngày 10/8/2018 về việc trả lời đơn kiến nghị tách thửa của bà Hà Thị Nga” theo Điều 11 Luật khiếu nại.

Về việc này, Ban Tiếp công dân TP HCM đề nghị Chủ tịch UBND quận 9 kiểm tra, xem xét, giải quyết, trả lời cho 5 công dân nêu trên theo quy định pháp luật và thông tin kết quả giải quyết đến Ban Tiếp công dân thành phố để phối hợp trong công tác tiếp công dân.

Văn bản đề nghị là vậy, tuy nhiên sau đó ngày 03/12/2018, Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng HĐND – UBND quận 9 lại có phiếu chuyển đơn khiếu nại trên cho Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 9 để tham mưu UBND quận giải quyết, khi có kết quả báo cáo cho Ban Tiếp công dân TP HCM, UBND quận, thông tin cho Ban Tiếp công dân quận và một số hộ dân được biết.

Tuy nhiên, vấn đề ở cả hai văn bản số 3228/TCD-XLĐ ngày 21/11/2018 của Ban Tiếp công dân thành phố và phiếu chuyển số 1189/PC-BTCD ngày 03/12/2018 của Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng HĐND – UBND quận 9 đều không đưa ra thời hạn cụ thể để giải quyết đơn. Theo đó, gần 2 tháng nhưng mọi người vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản giải quyết nào từ các cơ quan chức năng.

Như vậy, không biết khi nào khiếu nại của người dân mới được giải quyết? Trong khi theo nguyên tắc, bất cứ hồ sơ, đơn từ nào khi tiếp nhận cũng phải có thời hạn trả lời. Làm sao biết được các cơ quan có giải quyết không và nếu có thì khi nào mới nhận được kết quả?

Thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai

Thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai

Thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai được quy định như thế nào?

Thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai được quy định tại Luật Khiếu nại 2011, cụ thể:

Thứ nhất, đối với giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu được quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại 2011. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thứ hai, đối với giải quyết khiếu nại đất đai lần hai được quy định tại Điều 37 Luật Khiếu nại 2011. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì đối với khiếu nại lần đầu, Ủy ban Nhân dân có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong thời hạn nhiều nhất 45 ngày kể từ ngày thụ lý. Nếu UBND giải quyết không đúng thời hạn thì có thể làm đơn khiếu nại về việc chậm giải quyết.

>>>Xem thêm: Hết Hợp Đồng Thuê Đất Nhưng Người Thuê Không Chịu Trả Đất Thì Làm Thế Nào?

Trên đây, là các nội dung về các vấn đề liên quan đến thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai. Trường hợp trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc thì quý khách có thể liên hệ qua hotline 1900 63 63 87 để được hỗ trợ trực tiếp.

5 (12 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết