Luật Đất Đai

Thành phần ban cưỡng chế không đúng thì có thực hiện cưỡng chế thu hồi đất không?

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì ban cưỡng chế thu hồi đất sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Vậy nếu trong trường hợp thành phần ban cưỡng chế không đúng thì có thực hiện cưỡng chế thu hồi đất không? Trong phạm vi bài viết, tôi sẽ làm rõ vấn đề này.

Lực lượng cưỡng chế thu hồi đất phải đúng thành phần theo quy định của pháp luật
Lực lượng cưỡng chế thu hồi đất phải đúng thành phần theo quy định của pháp luật

Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

Vì việc cưỡng chế thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ dân, do đó, pháp luật quy định khá chặt chẽ về vấn đề này. Theo đó, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật;
 • Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính.

>>Xem thêm: Có Được Cưỡng Chế Kiểm Đếm Bắt Buộc Khi Vắng Mặt Chủ Đất Không?

Điều kiện thực hiện cưỡng chế thu hồi đất?

Cưỡng chế thu hồi khi người dân không chịu tuân thủ quyết định thu hồi đất
Cưỡng chế thu hồi khi người dân không chịu tuân thủ quyết định thu hồi đất

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật ĐẤT ĐAI 2013 được hướng dẫn bởi Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất?

Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được quy định tại Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

 • Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
 • Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
 • Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;
 • Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.
 • Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Thành phần của ban cưỡng chế theo quy định pháp luật
Thành phần của ban cưỡng chế theo quy định pháp luật

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bao gồm:

 • Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;
 • Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ “bồi thường” giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Việc cưỡng chế phải tiến hành đúng quy định của pháp luật, bao gồm cả đúng thành phần Ban thực hiện cưỡng chế. Như vậy, áp dụng nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, trong trường hợp thành phần Ban cưỡng chế không đúng thì không được thực hiện cưỡng chế thu hồi.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các vấn đề liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất cũng như thành phần của ban cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kì vướng mắc, câu hỏi liên quan đến vấn đề này hoặc pháp luật đất đai. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline1900 63 63 87 để được tư vấn. Trân trọng!

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 914 bài viết