Luật Đất Đai

Có được cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi vắng mặt chủ đất không?

Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước đứng ra đại diện sở hữu và quản lý. Trong trường hợp vì mục đích QP-AN, phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia do vi phạm pháp luật đất đai; do chấm dứt quyền sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất; có nguy cơ đe dọa tính mạng con người… thì nhà nước sẽ tiến hành thu hồi.

Có được cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi vắng mặt chủ đất không?

Kiểm đếm được hiểu như thế nào?

Việc thực hiện kiểm đếm đối với các cá nhân có đất bị thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Là thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở. Để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khi nào thực hiện việc kiểm đếm?

Kiểm đếm được tiến hành nhằm mục đích xác định hiện trạng của đất; thống kê các tài sản có trên đất. Hoạt động kiểm đếm khi thu hồi đất tại khoản 1 và Khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai 2013 quy định:

 Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Như vậy, bắt buộc thực hiện kiểm đếm đối với người có đất bị thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp nào mới thực hiện kiểm đếm bắt buộc?

Theo quy định tại (điểm d khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai 2013):

 • Trường hợp không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; giải phóng mặt bằng trong việc điều tra; khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi.
 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối thì ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.
 • Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc.
 • Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định

Điều kiện

Theo quy định tại Điều 70 Luật đất đai 2013:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi UBND cấp xã; Ủy ban MTTQVN cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, thuyết phục;
 • Quyết định cưỡng chế quyết định kiểm đếm đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã; tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành; người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành.
 • Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản.

Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm đếm bắt buộc?

Khi bị thông báo về kiểm đếm tài sản thì người có đất bị thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc kiểm đếm.

Khi người có đất bị thu hồi sau 10 ngày kể từ ngày được vận động, Chủ tịch UBND huyện ban hành kiểm đếm bắt buộc.

Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế;

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế.

Theo quy định tại (khoản 2 Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT) thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hồ sơ ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc gồm:

 • Quyết định kiểm đếm bắt buộc;
 • Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;
 • Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo (Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Từ những quy định pháp luật, được cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi vắng mặt chủ đất.

>>>Xem thêm: Thành phần ban cưỡng chế không đúng thì có thực hiện cưỡng chế thu hồi đất không?

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về vấn đề: “ Có được cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi vắng mặt chủ đất không?”. Nếu bạn còn có thắc mắc nào chưa hiểu và muốn giải đáp, xin liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật theo số hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn cụ thể và chi tiết.

4.7 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết