Luật Đất Đai

Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chỉ được bồi thường nếu có đủ điều kiện bồi thường về nhà đất theo đúng quy định pháp luật đất đai. Vấn đề đặt ra Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất sẽ được thực hiện như thế nào, trình tự được quy định ra sao? Chuyên tư vấn luật mời quý bạn đọc cùng tham khảo qua bài viết sau:

Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất

>>>Xem thêm: Hướng giải quyết khi bị chậm chi trả tiền bồi thường đất bị thu hồi

>>> Xem thêm: Số tiền được bồi thường thiệt hại nhà ở khi nhà nước thu hồi đất được xác định như thế nào?

Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2013 (LĐĐ), quy định khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản phải được bồi thường. Điều kiện để  được bồi thường tài sản gắn liền với đất (TSGLVĐ) khi nhà nước thu hồi đất quy định:

 • Phải là chủ sở hữu hợp pháp tài sản, nghĩa là phải chứng minh mình có đầy đủ quyền đối với nhà ở. Thông thường căn cứ vào giấy tờ, tài liệu như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng xây dựng, văn bản thừa kế,…
 • Tài sản phải hợp pháp phù hợp với mục đích sử dụng đất và được xây dựng đúng trình tự, thủ tục về pháp luật xây dựng.
 • Tài sản được tạo lập trước thời điểm có quyết định thu hồi.

Tuy nhiên, Điều 92 LĐĐ 2013 quy định về những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường TSGLVĐ thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, e, i khoản 1 Điều 64 và các điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này:
 1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

 2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

 3. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

 4.  Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

 5. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

 6. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng;

 7. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

 8. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

 • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Các khoản bồi thường về tài sản gắn liền với đất

Việc bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 89 Luật Đất đai 2013:

 • Đối với công trình là nhà ở hay công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật.
 • Chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.
 • Vấn đề không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phải được đánh giá, xem xét toàn diện về độ an toàn, nguy hiểm cho người sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Việc bồi thường bằng giá trị xây dựng mới phải căn cứ trên giá trị thị trường của những yếu tố cấu thành nên một ngôi nhà mới, hoàn chỉnh như giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và các chi phí liên quan khác.

Tuy nhiên, trường hợp tháo dỡ một phần ngôi nhà mà vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định chỉ bồi thường thiệt hại theo thực tế, không bồi thường toàn bộ căn nhà. Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Trường hợp tháo dỡ nhà ở không thuộc trường hợp theo khoản khoản 1 Điều 89 trên thì được xác định theo quy định của Chính phủ. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó .

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do UBND cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

                               Các khoản bồi thường về tài sản gắn liền với đất

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất

 • Tư vấn về chi trả tiền bồi thường, tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn, giải đáp bồi thường/đền bù về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân;
 • Luật sư tư vấn bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn, giải đáp về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;
 • Tư vấn quy định về Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn quy định về Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
 • Tư vấn bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở của tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh;
 • Tư vấn trường hợp Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ;
 • Tư vấn Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân…
Dịch vụ Luật sư giải quyết về bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất

Đây là bài viết Điều kiện để được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất. Trường hợp Quý khách hàng có thắc mắc về hợp đồng, có nhu cầu tư vấn hoặc các vấn về pháp lý  khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline 1900 63 63 87 để được Tư vấn luật đất đai tư vấn kịp thời và hiệu quả. Luật sư của Chuyên tư vấn luật hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Xin cảm ơn. 

4.5 (19 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 915 bài viết