Luật Đất Đai

Dịch vụ tư vấn và soạn đơn khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất

Khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất xảy ra khi người dân có căn cứ cho rằng việc bồi thường không minh bạch, khách quan và ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Người dân khiếu nại quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật khiếu nại. Bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giải quyết các vướng mắc khó khăn khi khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai.

Khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đấtKhiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất

Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì sẽ được bồi thường nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Theo đó cá nhân, hộ gia đình cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hằng năm;
 • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

Đối với trường hợp không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận, vẫn có thể được bồi thường nếu đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

>>Xem thêm: Sau bao lâu nhà nước trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trình tự, thủ tục khiếu nại bồi thường khi bị thu đất

Trong trường hợp có căn cứ cho rằng cơ quan Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất không đúng với quy định khiến quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng thì người dân có quyền khiếu nại đối với phương án đền bù này.

Thời hiệu khiếu nại

Căn cứ theo Điều 9 Luật Khiếu nại 2011 quy định về thời hiệu khiếu nại như sau: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Tuy nhiên, trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Như vậy người có đất bị thu hồi khi có căn cứ cho rằng việc bồi thường là đúng, ảnh hưởng đến đến lợi ích của mình thì có quyền khiếu nại nhưng phải trong thời hạn quy định trên, nếu vượt quá thời hạn quy định thì sẽ bị mất quyền khiếu nại.

Hồ sơ khiếu nại

Người khiếu nại bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quy định tại Điều 34 Luật Khiếu nại 2011 cụ thể như sau:

 • Đơn khiếu nại.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Tài liệu chứng minh đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất.
 • Phương án đền bù đất đai của chính quyền địa phương.
 • Quyết định thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.
 • Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
 • Thông báo di dời, giải tỏa.
 • Thông báo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.
 • Quyết định về giá đất cụ thể.
 • Hình ảnh, sơ đồ, video chứng minh sự sai phạm của chính quyền địa phương…

Trường hợp người khiếu nại không có đủ chứng cứ chứng minh sai phạm của chính quyền địa phương trong đơn khiếu nại thì cần phải có chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích của mình xâm phạm.

Giấy tờ cần chuẩn bị khiếu nại bồi thường thu hồi đấtGiấy tờ cần chuẩn bị khiếu nại bồi thường thu hồi đất

Thủ tục khiếu nại

Khiếu nại lần đầu được thực hiện khi người dân có căn cứ cho rằng quyết định thu hồi đất không minh bạch, khách quan làm ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Khi đó thủ tục khiếu nại được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ khiếu nại

Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại kèm theo các tài liệu chứng cứ đến người đã ra quyết định thu hồi đất hoặc cơ quan có người đã ra quyết định thu hồi đất có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Căn cứ Điều 27 Luật Khiếu nại 2011, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền và không thuộc các trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại:

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền giải quyết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh lại nội dung khiếu nại và thực hiện báo cáo kết quả xác minh.

Bước 4: Tổ chức đối thoại

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Khiếu nại 2011, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại có khác nhau có sự khác biệt, người giải quyết khiếu nại sẽ tổ chức đối thoại giữa các bên để làm rõ nội dung, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

Căn cứ vào quy định của pháp luật, kết quả xác minh, kết quả đối thoại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Lưu ý: Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

>>Xem thêm: Khiếu nại khi Nhà nước không bố trí tái định cư khi thu hồi đất

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất

Tư vấn quy trình khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất

Luật sư Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn sau đây về quy trình khiếu nại bồi thường thu hồi đất đai:

 • Tư vấn các trường hợp được khiếu nại bồi thường đất đai;
 • Tư vấn hồ sơ khiếu nại bồi thường đất đai;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại bồi thường đất đai lần 1 và lần 2;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến khiếu nại bồi thường khi đất bị thu hồi.

Soạn thảo đơn khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất

Chuyên Tư Vấn Luật hỗ trợ quý khách hàng các dịch vụ soạn thảo sau:

 • Soạn thảo đơn khiếu nại;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại;
 • Đánh giá, xem xét đơn khiếu nại của khách hàng;
 • Sửa đổi, bổ sung đơn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Ngoài ra, soạn thảo các đơn từ khác phát sinh trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Luật sư tư vấn khiếu nại bồi thường thu hồi đấtLuật sư tư vấn khiếu nại bồi thường thu hồi đất

Phí dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất

Chi phí Luật sư tư vấn và soạn đơn khiếu nại bồi thường đất đai được thống nhất khi Luật sư nghiên cứu xong hồ sơ cụ thể và dự kiến những công việc cần làm. Các bên có thể thỏa thuận lại bằng phụ lục hợp đồng nếu có tình huống khác xảy ra.

Tùy theo tính chất của vụ việc khi tiếp nhận, Luật sư sẽ tư vấn và xác định chi phí cụ thể cho từng vụ việc khác nhau.

Tư vấn và soạn thảo đơn khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất giúp khách hàng hiểu rõ hơn về điều kiện, thủ tục thực hiện khiếu nại cũng như hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian soạn thảo các đơn từ cần thiết. Trong bài viết trên, Chuyên tư vấn luật đã cung cấp  thông tin liên quan về dịch vụ khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất. Nếu quý khách hàng có thắc mắc thì hãy liên hệ Hotline: 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật đất đai hỗ trợ sớm nhất

4.7 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 910 bài viết