BIỂU MẪU

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí mới nhất năm 2024

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí  là văn bản thỏa thuận giữa bên gia công và bên nhận gia công về công việc gia công cơ khí. Hợp đồng gia công được xác lập nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác liên quan đến công việc này do các bên thỏa thuận. Bài viết sau đây sẽ làm rõ quy định pháp luật về soạn thảo hợp đồng gia công cơ khímẫu hợp đồng gia công cơ khí cho khách hàng.

Gia công cơ khí theo hợp đồng

               Gia công cơ khí theo hợp đồng

Quy định của pháp luật về hợp đồng gia công cơ khí

Hình thức hợp đồng

Căn cứ Điều 179 Luật thương mại 2005 thì Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Như vậy, các bên trong hợp đồng gia công cơ khí có thể lựa chọn xác lập giao dịch bằng văn bản hoặc hình thức khác đảm bảo giá trị pháp lý tương đương. 

Các điều khoản cần có của hợp đồng gia công cơ khí

 Nội dung các điều khoản cơ bản phải có trong hợp đồng gia công cơ khí bao gồm:

 • Đối tượng hợp đồng: Hàng hóa được gia công là những hàng hóa không được cấm kinh doanh. Khi lập hợp đồng thì hàng hóa được gia công phải được mô tả chi tiết.
 • Thù lao  gia công: thù lao trong hợp đồng do các bên thỏa thuận và phải ghi chính xác trong hợp đồng;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ các bên: Việc thỏa thuận và xác định quyền, nghĩa vụ các bên vô cùng quan trọng đây là cơ sở để các bên thực hiện hợp đồng và là căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có;
 • Phương thức thanh toán trong hợp đồng;
 • Trách nhiệm bồi thường;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Trường hợp chấm dứt hợp đồng.

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

Các bên trong giao dịch gia công cơ khí được lựa chọn hình thức giao dịch và pháp luật không buộc các bên khi lập hợp đồng gia công phải theo mẫu nhất định. Hợp đồng gia công cơ chỉ chỉ cần đáp ứng và đảm bảo các điều kiện về giao dịch không vi phạm các trường hợp bị vô hiệu. Để thuận tiện cho việc lập hợp đồng, bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau đây: 

>>Tải về: Mẫu hợp đồng gia công cơ 

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

                          Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

                    Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

Khi giao kết hợp đồng gia công cơ khí cần lưu ý những điều khoản, nội dung sau:

 • Xác định rõ chủ thể giao kết hợp đồng
 • Hợp đồng ghi rõ sản phẩm gia công: tên gọi, chất lượng, hình dáng, số lượng
 • Sản phẩm gia công có bản thiết kế thì phải quy định rõ quyền sở hữu trí tuệ đối với bản thiết kế đó
 • Hợp đồng phải ghi rõ trách nhiệm của các bên và hướng xử lý khi vi phạm trong quá trình giao kết hợp đồng
 • Có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

Đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soạn thảo hợp đồng sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật như hình thức hợp đồng;
 • Tư vấn các điều khoản cần có của hợp đồng gia công cơ khí;
 • Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí;
 • Tư vấn các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công;
 • Nhận đại diện tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công cơ khí.

Các bên thực hiện giao dịch gia công cơ khí có thể lập hợp đồng gia công để ghi nhận cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong việc gia công. Hợp đồng này phải đảm bảo đúng quy định về nội dung theo quy định pháp luật. Nếu khách hàng muốn biết thêm thông tin thì hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.63.63.87  để được tư vấn luật hợp đồng chi tiết nhất.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 118 bài viết