Luật Hợp Đồng

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận của bên nhận gia công và bên đặt gia công nhằm một bên đưa ra yêu cầu và thanh toán khi nhận sản phẩm và một bên thực hiện sản xuất hàng hóa đúng yêu cầu về in ấn, may mặc, thực phẩm… và giao sản phẩm. Soạn thảo hợp đồng gia công cho công ty cần có các điều khoản cụ thể theo quy định tại BLDS nhằm giảm tình trạng tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

Điều khoản hợp đồng

Điều khoản Hợp đồng

Hợp đồng gia công theo Bộ luật Dân sự

Căn cứ Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng gia công là văn bản trong đó ghi nhận việc thỏa thuận của các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện các công việc được yêu cầu. Một bên đáp ứng một bên thanh toán được giao dịch thông qua hợp đồng nhằm giảm thiểu các tranh chấp phát sinh.

Căn cứ Điều 543 Bộ luật Dân sự 2015 quy định đối tượng hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Một số loại hợp đồng gia công:

 • Hợp đồng gia công cơ khí
 • Hợp đồng gia công hàng hóa
 • Hợp đồng gia công may mặc
 • Hợp đồng gia công phần mềm
 • Và những hợp đồng gia công khác….

 

Mẫu hợp đồng gia công

Mẫu Hợp đồng gia công hàng hóa

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng gia công

Quyền và nghĩa vụ bên đặt gia công

Căn cứ Điều 544, Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên đặt gia công

 • Cung cấp nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công;
 • Cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công;
 • Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.
 • Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

Căn cứ Điều 545, Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền của bên đặt gia công

 • Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.
 • Có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ bên nhận gia công

Căn cứ Điều 546 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên nhận gia công

 • Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.
 • Trường hợp nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng, báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác; nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội thì từ chối thực hiện gia công.
 • Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, phương thức, chất lượng, thời hạn và địa điểm theo thoả thuận.
 • Giữ bí mật thông tin quy trình gia công và sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.
 • Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

Căn cứ Điều 547 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền của bên nhận gia công

 • Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng, địa điểm và thời hạn đã thỏa thuận.
 • Từ chối sự chỉ dẫn của bên đặt gia công nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
 • Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.
 • Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng phương thức, thời hạn đã thỏa thuận.Đặc điểm hợp đồng

Đặc điểm Hợp đồng

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công

Căn cứ Điều 551 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công được quy định như sau:

 • Trong trường hợp nhận thấy việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo biết cho bên kia trước một thời gian hợp lý;
 • Trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng là bên đặt gia công thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Bên nhận gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

Dựa theo Bộ luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể hợp đồng gia công phải có những điều khoản cơ bản nào. Tuy nhiên, dựa vào các quy định về Hợp đồng gia công theo Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005 thì hợp đồng gia công gồm các điều:

 • Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.
 • Tên, số lượng, Quy cách đóng gói sản phẩm.
 • Giá gia công.
 • Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.
 • Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên tham gia
 • Thời gian sản xuất và giao sản phẩm
 • Trách nhiệm rủi ro trong hợp đồng gia công
 • Bảo mật thông tin gia công
 • Chế tài trong hợp đồng gia công theo pháp luật: Phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện hợp đồng gia công, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng gia công, trả lãi chậm trả và các chế tài khác theo thỏa thuận
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp
 • Luật áp dụng và giải quyết tranh hợp đồng gia công
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Luật sư soạn thảo và giải quyết tranh chấp Hợp đồng gia công

 • Tư vấn các loại hợp đồng gia công
 • Tư vấn điều khoản hợp đồng khi soạn thảo Hợp đồng
 • Hỗ trợ khi xảy tranh chấp phát sinh đối với Hợp đồng
 • Cung cấp thông tin về quyền và nghĩa vụ các bên cần hoàn thành theo pháp luật
 • Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng phù hợp cho giao dịch
 • Soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa Hợp đồng Gia công theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng
 • Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công
 • Luật sư tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng gia công

Việc đáp ứng nhu cầu bên đặt hàng nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi của cả hai bên thì Hợp đồng cần được soạn thảo kỹ lưỡng nhầm không gây bất lợi và phát sinh tranh chấp không mong muốn. Nếu quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc muốn được Luật sư hợp đồng tư vấn pháp luật, Quý khách vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.8 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết