Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện như thế nào? Là vấn đề được nhiều người quan tâm khi có mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực này. Vậy pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Phạm vi, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành và hồ sơ, trình tự thực hiện bao gồm các bước nào? Bài viết này sẽ giúp các bạn đọc hiểu rõ.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

>> Xem thêm: Thủ Tục Thành Lập Công Ty Du Lịch

Kinh doanh lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là gì?

Căn cứ Khoản 9, Điều 3, Luật Du lịch 2017 quy định: Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm các hoạt động sau:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 30, Luật Du lịch 2017;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội.

Như vậy kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thuộc phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ Khoản 2, Điều 31, Luật Du lịch 2017, để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Mức ký quỹ đối với kinh doanh lữ hành quốc tế

Căn cứ Điều 330, Bộ luật Dân sự 2015, theo đó ký quỹ là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong dân sự, khi đó bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên còn lại có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng trên thanh toán, bồi thường thiệt hại.

Kinh doanh lữ hành quốc tế là một trong các ngành nghề kinh doanh yêu cầu thực hiện việc ký quỹ để bảo vệ quyền lợi cho khách du lịch.

Ký quỹ của kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng ngoại thương, ngân hàng hợp tác xã…, đồng thời phải duy trì mức ký quỹ này suốt thời gian hoạt đồng Mức ký quỹ được quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 168/2017/NĐ-CP bao gồm các mức sau:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Ký quỹ đối kinh doanh lữ hành quốc tế

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Về hồ sơ, giấy tờ cần thiết

Để làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây (Khoản 1, Điều 33, Luật Du lịch 2017):

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trình tự, thủ tục thực hiện

Trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành bao gồm các bước:

Bước 01: Người xin giấy phép nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết nêu trên tại Tổng cục Du lịch;

Bước 02: Tổng cục du lịch tiến hành tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 03: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, đồng thời cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho người đề nghị. Thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp của người đề nghị cấp có trụ sở;

Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do tại sao từ chối cấp giấy phép.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Căn cứ điểm b, Khoản 2, Điều 33, Luật Du lịch, Tổng cục Du lịch là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nhưng rơi vào các trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Khoản 1, Điều 36, Luật Du lịch 2017):

 • Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;
 • Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật Du lịch 2017;
 • Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;
 • Lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam trái pháp luật;
 • Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh;
 • Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả;, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;
 • Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trên đây là bài viết liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Nếu bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc vấn đề trên hay cần tư vấn Luật Doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ theo hotline: 1900.63.63.87 để được LUẬT SƯ CHUYÊN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!