Luật Doanh Nghiệp

Hướng xử lý khi thành viên không góp đủ vốn mà lại đòi chia lợi nhuận

Khi thành viên không góp đủ vốn mà lại đòi chia lợi nhuận thì doanh nghiệp sẽ căn cứ vào số vốn thực tế mà thành viên đó góp để chia tương ứng. Lợi nhuận được chia phải đảm bảo đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Vậy chi tiết về cách chia như thế nào, mời quý độc giả theo dõi nội dung tư vấn dưới bài viết sau.

thanh vien khong gop du con ma lai doi chia loi nhuan
Chia lợi nhuận khi chưa góp đủ vốn

Chia lợi nhuận trong công ty TNHH khi chưa góp đủ vốn cam kết

Hướng xử lý khi có thành viên góp chưa đủ vốn trong công ty TNHH 2 thành viên được quy định theo Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

 • Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Thời hạn tối đa 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp;

Sau thời hạn góp vốn mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì:

 • Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
 • Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
 • Công ty có nghĩa vụ phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp;
 • Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.
chia loi nhuan khi chua gop du von
Chia lợi nhuận trong các loại hình công ty như thế nào?

Về lợi nhuận được chia, căn cứ theo Khoản 3 Điều 50 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên có quyền được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà công ty không tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp thực tế của các thành viên thì những thành viên thực tế chưa góp đủ vốn vẫn được chia lợi nhuận theo phần vốn cam kết góp. Ngược lại, khi công ty tiến hành điều chỉnh thì thành viên chỉ được chia lợi nhuận theo phần vốn thực tế góp.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký. Doanh nghiệp cần chú ý vấn đề này.

Cách chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính

Căn cứ theo Điều 132 Luật doanh nghiệp 2014, việc chi trả cổ tức được tiến hành như sau:

 • Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.
 • Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.
 • Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ; bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả hết số cổ tức đã định.
 • Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • Thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.
 • Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
 • Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần
 • Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.
phan tram chia loi nhuan trong cac loai hinh cong ty
Lợi nhuận được chia sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính

Chia lợi nhuận trong công ty hợp danh

Căn cứ theo Điều 173 Luật doanh nghiệp 2014, việc thực hiện góp vốn được quy định như sau:

 • Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.
 • Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 • Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty;
 • Thành viên góp vốn không đủ có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Căn cứ theo Điểm e Khoản 1 Điều 176 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên hợp danh được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty.

Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 182 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên góp vôn được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về hướng xử lý khi thành viên không góp đủ vốn mà lại đòi chia lợi nhuân. Mọi ý kiến mắc mắc liên quan đến phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh, vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp giải đáp chi tiết cụ thể, kịp thời. Xin cảm ơn./.

4.8 (13 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!