Luật Hợp Đồng

Quy trình giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử

Quy trình giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử một trong các bước quan trọng để tạo ra một hợp đồng thương mại điện tử hoàn chỉnh. So với hợp đồng truyền thống như thì giao dịch bằng hợp đồng điện tử được thực hiện một cách nhanh chóng mà không cần địa điểm giao dịch. Do đó nguyên tắc giao kết, quy trình giao kết, hiệu lực của giao dịch sẽ được chúng tôi cung cấp thông qua bài viết sau:Quy trình giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử

Quy trình giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là gì?

“Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này” (Điều 33 Luật Giao dịch điện tử năm 2005).

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng thương mại được giao kết dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử. Thông qua các thông điệp dữ liệu được gửi và nhận giữa các chủ sở hữu, một hợp đồng điện tử được thực hiện bất cứ khi nào có thể.

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

 • Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.
 • Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.
 • Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

Giá trị pháp lý của giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống.

Quy định của pháp luật về giao kết hợp đồng điện tử

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng điện tử bắt buộc phải có 3 bên:

 • Bên thứ nhất: Bên đề nghị các điều khoản hợp đồng
 • Bên thứ hai: Bên chấp nhận đề nghị các điều khoản trong hợp đồng.
 • Bên thứ ba: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử và cơ quan cung cấp dịch vụ mạng.

Ba chủ thể này mới đủ tính pháp lý để xác nhận độ chính xác, tin cậy của thông tin nêu ra trong hợp đồng. Khi đó, hợp đồng điện tử mới tuân theo đầy đủ chế tài của pháp luật và được xác nhận là hợp lệ.

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng

Phương thức xác nhận giao thức hợp đồng điện tử

Việc giao kết hợp đồng điện tử được xác nhận bằng cách ký chữ ký số của các bên tham gia giao kết. Ngoại trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng có thỏa thuận về việc không sử dụng chữ ký điện tử.

Cách xác nhận thời điểm gửi và nhận thông điệp dữ liệu

 • Thời điểm gửi thông điệp dữ liệu là lúc thông điệp đó được nhập vào hệ thống thông tin, ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo.
 • Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là lúc thông điệp được nhập hoàn tất vào hệ thống đã được chỉ định. Nếu hệ thống nhập không được chỉ định sẵn thì tính là thời điểm dữ liệu truyền đến bất kỳ hệ thống nào của người nhận.

Quy trình giao kết hợp đồng điện tử

Bước 1: Bên đề nghị giao kết thiết lập hợp đồng điện tử

Đề nghị giao kết hợp đồng điện tử và việc bày tỏ sự mong muốn hợp tác giữa các bên dựa trên các quy định được thỏa thuận. Vì thế, bước đầu tiên để giao kết hợp đồng điện tử là tạo ra các quy định đó.

 • Bên đề nghị giao kết sẽ thực hiện các công việc sau
 • Đăng nhập hệ thống hợp đồng điện tử
 • Tạo hợp đồng điện tử
 • Điền các điều khoản, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng
 • Xác định yêu cầu ký, vị trí ký, chủ thể ký trên hợp đồng
 • Tiến hành ký các vị trí của mình và gửi hợp đồng điện tử cho đối tác.

Bước 2: Bên tiếp nhận giao kết xác nhận hợp đồng điện tử

Sau khi tạo hợp đồng điện tử thành công, bên đề nghị giao kết phải gửi hợp đồng cho các bên liên quan. Các bên sẽ truy cập vào link hệ thống phần mềm điện tử và xác nhận các điều khoản trong hợp đồng.

 • Nếu đồng ý các điều khoản, dùng chữ ký điện tử để xác nhận
 • Nếu không đồng ý, bỏ qua và yêu cầu chỉnh sửa điều khoản hợp đồng

Bước 3: Thống nhất và thực hiện hợp đồng

 • Chỉ khi các bên đã ký đầy đủ các điều khoản thì hợp đồng mới được thiết lập thành công. Thông báo hoàn tất ký hợp đồng được gửi cho tất cả các bên.
 • Sau đó, các bên tham gia tiến hành thực hiện các điều khoản như hợp đồng đã quy định.

Qua đây là bài viết quy trình giao kết hợp đồng điện tử. Thông qua bài viết trên giúp cho bạn đọc nắm được quy trình giao kết và các bước giao dịch hợp đồng thương mại điện tử. Nếu bạn có thắc mắc hay khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng điện tử thì hãy liên hệ cho chúng tôi thông qua Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư chuyên môn lĩnh vực thương mại tư vấn chi tiết.

4.6 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 724 bài viết