Luật Hợp Đồng

Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại xác định thế nào?

Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thương nhân mua bán hàng hóa khi thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp. Vậy nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại được xác định như thế nào, được quy định cụ thể ra sao, dựa trên tiêu chí nào? Mời bạn đọc cùng xem bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại

Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại

>>Xem thêm: Điều khoản loại trừ rủi ro trong hợp đồng thương mại áp dụng khi nào?

Trường hợp chuyển rủi ro mất mát, hư hỏng hàng hóa

Xuất hiện khiếm khuyết của hàng hóa

Điều 40 Luật Thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trường hợp xuất hiện khiếm khuyết của hàng hóa như sau:

Trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếm khuyết của hàng hóa, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật Thương mại, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro.

Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Chuyển rủi ro

Chuyển rủi ro

Có địa điểm giao hàng xác định

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được ủy quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hóa.

Không có địa điểm giao hàng xác định

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hóa và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua khi hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên.

>>> Xem thêm: Hợp Đồng Thương Mại Là Gì?

Chuyển rủi ro trong hợp đồng thương mại

Chuyển rủi ro trong hợp đồng thương mại

Giao hàng cho người nhận để giao mà không phải là người vận chuyển

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hàng hóa đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hóa;
  • Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa của bên mua.

Mua bán hàng hóa đang trên đường vận chuyển

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hóa đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Trường hợp khác

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, việc chuyển rủi ro trong các trường hợp khác được quy định như sau:

  • Trong trường hợp không được quy định tại các điều 57, 58, 59 và 60 của Luật này thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng;
  • Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa không được chuyển cho bên mua, nếu hàng hóa không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định bằng bất kỳ cách thức nào khác.

Chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc chuyển rủi ro cho bên thuê nhưng không xác định thời điểm chuyển rủi ro thì thời điểm chuyển rủi ro được xác định như sau:

Trường hợp hợp đồng cho thuê có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa:

  • Nếu hợp đồng không yêu cầu giao hàng hóa cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro sẽ chuyển cho bên thuê khi hàng hóa cho thuê được giao cho người vận chuyển đầu tiên;
  • Nếu hợp đồng yêu cầu phải giao hàng hóa cho thuê tại một địa điểm cụ thể thì rủi ro chuyển cho bên thuê hoặc người được bên thuê ủy quyền nhận hàng tại địa điểm đó;

Trường hợp hàng hóa cho thuê được nhận bởi người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro chuyển cho bên thuê khi người nhận hàng xác nhận quyền chiếm hữu hàng hóa cho thuê của bên thuê;

Trong các trường hợp khác không được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì rủi ro được chuyển cho bên thuê khi bên thuê nhận hàng hóa cho thuê.

Căn cứ: Điều 274 Luật Thương mại 2005

Luật sư hỗ trợ tư vấn về chuyển rủi ro trong hợp đồng thương mại

  • Luật sư tư vấn các quy định về chuyển rủi ro trong hợp đồng thương mại.
  • Luật sư giải thích và áp dụng các quy định này một cách đúng đắn và hợp lý nhất với tình huống thực tiễn.
  • Luật sư bảo vệ khách hàng khi có tranh chấp về nghĩa vụ chuyển rủi ro trong hợp đồng thương mại.
  • Luật sư tư vấn để khách hàng không mắc phải các sai lầm về chuyển rủi ro trong hợp đồng thương mại.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về “Nghĩa vụ chuyển giao rủi ro trong hợp đồng thương mại xác định như thế nào?”. Nếu quý bạn đọc còn thắc mắc về nghĩa vụ chuyển rủi ro hoặc có nhu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ luật sư hợp đồng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 735 bài viết