Luật Hợp Đồng

Hợp Đồng Môi Giới Thương Mại

Hợp đồng môi giới thương mại có giá trị pháp lý rất quan trọng đối hoạt động môi giới thương mại. Theo quy định của Luật thương mại hiện hành, các hoạt động trung gian THƯƠNG MẠI là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại.

 

Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại

Hoạt động môi giới thương mại là gì?

Theo quy định tại Điều 150 Luật Thương mại 2005, môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.

Mặc khác, cần chú ý trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới, kể cả khi việc môi giới không mang lại kết quả cho bên được môi giới.

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng môi giới thương mại được quy định cụ thể tại Điều 151, 152 Luật thương mại 2005 như sau:

Thứ nhất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

  • Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
  • Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
  • Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
  • Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

Thứ hai, nghĩa vụ của bên được môi giới thì trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên được môi giới có các nghĩa vụ sau đây:

  • Cung cấp các thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hoá, dịch vụ;
  • Trả thù lao môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên môi giới.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

 

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng môi giới thương mại cũng như các hợp đồng dân sự khác thường phải có các điều khoản như sau:

Thứ nhất, phải ghi rõ các thông tin của bên môi giới và bên được môi giới như: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số chứng minh nhân dân (cá nhân), mã số thuế (đối với tổ chức).

Thứ hai, đối tượng môi giới

Phải ghi rõ loại hàng hóa/dịch vụ môi giới, số đặc định tài sản, giá bán cũng như mô tả chi tiết về loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Thứ ba, mức thù lao và thanh toán

Ở điều khoản này cần ghi rõ số tiền cần thanh toán (ghi rõ loại tiền), phương thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản, thanh toán một đợt hay nhiều đợt…

Thứ tư, trách nhiệm và quyền lợi của các bên trong hợp đồng môi giới

Có thể ghi một số nội dung như sau:

Bên A được mời chuyên gia giám định hàng hóa khi khách hàng có yêu cầu, số tiền chi phí cho giám định bên B phải thanh toán cho bên A ngay sau khi bên A xuất trình hóa đơn hợp lệ.

Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên A được môi giới.”

Thứ năm, về nghĩa vụ của các bên

Nghĩa vụ của bên môi giới có thể tham khảo Điều 151 Luật thương mại 2005; bên được môi giới thì tham khảo Điều 152 Luật thương mại 2005.

Thứ sáu, về điều khoản chung của hợp đồng

Phải ghi rõ các điều khoản về tranh chấp, thời hạn hiệu lực của hợp đồng, pháp luật điều chỉnh hợp đồng…

Cuối cùng cho hai bên ký vào bản hợp đồng

Trên đây là nội dung tư vấn về Hợp đồng môi giới thương mại. Các cá nhân, tổ chức đang cần tư vấn về hợp đồng cũng như đang gặp những tranh chấp về hợp đồng thương mại, xin vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tốt nhất.

 

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 744 bài viết