Luật Hợp Đồng

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại là nội dung cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong các hợp đồng thương mại. Việc quy định các điều khoản thanh toán rõ ràng góp phần hạn chế tranh chấp phát sinh giữa các bên. Để giúp Quý bạn đọc nâng cao hiểu biết về vấn đề này, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp đến Quý bạn đọc những thông tin cụ thể liên quan đến phương thức thanh toán, thời gian, địa điểm thanh toán,…thông qua bài viết dưới đây.

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại

Phương thức thanh toán trong hợp đồng thương mại

Các bên trong hợp đồng sẽ dựa vào dựa vào mức độ tin cậy, khả năng thanh toán, hoặc phụ thuộc vào đối tượng hàng hóa để thỏa thuận phương thức thanh toán cho phù hợp.

Các doanh nghiệp nội địa thường lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Trong hợp đồng thương mại quốc tế, những phương thức thanh toán thường được các bên áp dụng bao gồm:

 • Chuyển tiền bằng điện tín (Telegraphic Transfer – T/T): là hình thức chuyển tiền, trong đó lệnh thanh toán của ngân hàng chuyển tiền được thể hiện trong nội dung một bức điện gửi cho ngân hàng trả tiền bằng telex hay mạng swift;
 • Chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – M/T): là hình thức chuyển tiền, trong đó lệnh thanh toán của ngân hàng chuyển tiền được chuyển bằng thư cho ngân hàng trả tiền;
 • Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment): là việc ngân hàng thực hiện theo đề nghị của bên thụ hưởng thu hộ một số tiền nhất định trên tài khoản thanh toán của bên trả tiền để chuyển cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản về việc ủy nhiệm thu giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng (Khoản 4 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN);
 • Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of credit – L/C): được điều chỉnh bởi UCP 600, là sự thỏa thuận mà Ngân hàng phát hành Thư tín dụng (L/C) cam kết trả một số tiền nhất định hoặc chấp nhận Hối phiếu do người thụ hưởng ký phát, nếu người này xuất trình bộ chứng từ thanh toán hợp lệ với nội dung quy định của thư tín dụng;
 • Một số phương thức khác theo tập quán thanh toán quốc tế.

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Số tiền thanh toán

 • Số thanh toán ghi bằng số;
 • Số tiền thanh toán ghi bằng chữ.

Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại

 • Đồng tiền thanh toán có thể giống hoặc khác với đồng tiền tính giá;
 • Trong trường hợp đồng tiền thanh toán và đồng tiền tính giá khác nhau thì trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận với nhau về việc xác định tỷ giá quy đổi;
 • Tùy theo sự thỏa thuận giữa các bên, đồng tiền thanh toán có thể là đồng tiền của nước xuất khẩu, nước nhập khẩu hoặc của nước thứ ba;
 • Các bên có thể lựa chọn đồng tiền thanh toán dựa vào các cơ sở như giá trị của đồng tiền, mục đích của các bên, hiệp định thương mại, mặt hàng…

Thời gian thanh toán

Thời gian thanh toán do các bên thỏa thuận, việc thanh toán có thể được tiến hành một lần hoặc nhiều lần. Các bên có thể thỏa thuận về việc thanh toán theo hình thức trả trước, trả ngay, trả sau khi giao hàng hoặc kết hợp cả ba cách trả trên.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc nội dung thỏa thuận bị vô hiệu thì thời điểm thanh toán sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật tùy thuộc vào từng loại hợp đồng.

Ví dụ, đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật Thương mại năm 2005, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời hạn giao thanh toán được xác định như sau:

 • Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hóa;
 • Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật Thương mại năm 2005.

Thời gian thanh toán

Thời gian thanh toán

Địa điểm thanh toán

 • Trong trường hợp các bên lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt thì cần phải thống nhất với nhau về địa điểm thanh toán;
 • Địa điểm thanh toán có thể là địa điểm của bên bán hay địa điểm giao nhận hàng, trụ sở của bên mua hoặc một địa điểm khác do một trong hai bên ấn định;
 • Nếu các bên lựa chọn phương thức thanh toán qua nghiệp vụ ngân hàn thì có thể linh hoạt trong việc lựa chọn địa điểm thanh toán.

Hậu quả của việc chậm trễ thanh toán

Các bên khi giao kết hợp đồng thương mại có thỏa thuận với nhau về việc áp dụng lãi suất chậm trả và các chế tài khác trong trường hợp bên có nghĩa vụ thanh toán không thực hiện việc thanh toán đúng hạn. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại năm 2005, trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Tư vấn giải quyết tranh chấp điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng thương mại;
 • Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;
 • Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện khi khách hàng có yêu cầu;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ liên quan;
 • Cử luật sư đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước để bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Dựa vào những nội dung cơ bản về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán và các điều khoản khác liên quan đến việc thanh toán trong hợp đồng thương mại mà chúng tôi đã cung cấp trên đây, CHUYÊN TƯ VẤN LUẬT tin rằng Quý bạn đọc đã nhận thức được tầm quan trọng của các điều khoản này. Để được hỗ trợ pháp lý, xin Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ hết mình.

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết