Luật Hợp Đồng

Có được yêu cầu bồi thường phí cải tạo nhà thuê khi bị chấm dứt hợp đồng hay không?

Trong quá trình thuê nhà, sẽ dễ xảy ra trường hợp nhà cần được cải tạo, theo nguyên tắc thì bên cho thuê sẽ là bên đứng ra cải tạo, tuy nhiên có vài trường hợp thì việc cải tạo sẽ do bên thuê. Vậy nếu bên thuê bị chấm hợp đồng thì bên thuê Có được yêu cầu bồi thường phí cải tạo nhà thuê khi bị chấm dứt hợp đồng hay không?

Có được yêu cầu bồi thường phí cải tạo nhà thuê khi bị chấm dứt hợp đồng hay không?

>>> Xem thêm: Chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Căn cứ lấy lại chi phí cải tạo nhà ở

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 89 và Khoản 4, Điều 132 Luật nhà ở 2014 thì:

 • Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà ở thì bên thuê được quyền bảo trì nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 15 ngày. Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện. Bên cho thuê nhà ở phải thanh toán kinh phí bảo trì cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà.
 • Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra, căn cứ theo khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Theo đó, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà của bên cho thuê đã làm ảnh hưởng đến việc thuê nhà của bên thuê, do đó bên cho thuê nhà phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên thuê.

Như vậy, trách nhiệm cải tạo nhà thược nghĩa vụ của bên cho thuê và nếu bên thuê nhà cải tạo thì bên cho thuê phải thanh toán chi phí cải tạo hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà. Đây là nghĩa vụ của bên cho thuê vì vậy khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì bên cho thuê phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, đồng thời nếu việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà có gây ra thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

Trường hợp  bên thuê không lấy lại được chi phí cải tạo nhà ở

Theo Điều 87, Luật nhà ở 2014 quy định về cải tạo nhà ở như sau:

 • Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình; người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý.
 • Việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp pháp luật quy định phải lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được phê duyệt.
 • Đối với nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì việc cải tạo còn phải tuân theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, quản lý di sản văn hóa; trường hợp pháp luật có quy định phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi cải tạo thì chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà ở phải thực hiện theo văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, bên thuê nhà được cải tạo nhà ở khi được chủ nhà đồng ý. Khi đó, nếu chấm dứt hợp đồng thuê nhà bạn sẽ được chủ nhà thanh toán khoản tiền cải tạo nhà (chi phí đầu tư phát sinh) mà bên thuê đã bỏ ra, phải có văn bản thể hiện sự đồng ý của chủ nhà. Còn nếu bên thuê tự ý cải tạo nhà không được chủ nhà đồng ý và trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây ra thì bên thuê sẽ không được thanh toán chi phí cải tạo.

Trường hợp bên thuê không lấy lại được chi phí cải tạo nhà

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường

Theo Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Việc bên thuê khởi kiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày biết quyền, lợi ích của mình bị xâm phạm sẽ bảo vệ triệt để quyền của bên thuê. Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường:

 • Sau khi xác định Tòa án có thẩm quyền, người khởi kiện gửi hồ sơ khởi kiện gồm đến Tòa án.
 • Đơn khởi kiện (theo mẫu số 23-DS của Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP);
 • Bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân người khởi kiện;
 • Các tài liệu, chứng cứ khác hiện có để chứng minh yêu cầu khởi kiện (hợp đồng thuê,..);
 • Tòa án có trách nhiệm cấp ngay người khởi kiện giấy xác nhận đã nhận đơn;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện có đủ điều kiện thụ lý hay không. Đồng thời, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện để người khởi kiện đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí;
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Khi đó, Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án và giải quyết vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

Dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường chi phí cải tạo

Tư vấn, lên phương án giải quyết sự vụ cho thân chủ

 • Để đảm bảo quá trình khởi kiện yêu cầu bồi thường chi phí cải tạo nhà được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Luật sư sẽ tư vấn phương án và dữ liệu kế hoạch về thời hạn thực hiện thủ tục và các khoản chi phí cần phải nộp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo hợp đồng thuê nhà theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn về thời hiệu để khởi kiện yêu cầu bồi thường.

Soạn thảo toàn bộ đơn từ, văn bản trong quá trình giải quyết sự vụ

 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các giấy tờ văn bản pháp lý theo yêu cầu của Tòa án;
 • Giúp thân chủ chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc khởi kiện;
 • Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.

Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền lợi hợp pháp

 • Theo dõi quá trình thụ lý đơn khởi kiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến quá trình khởi kiện;
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp nộp, nhận kết quả, bổ sung kết quả tại cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời nếu cơ quan chức năng có sai phạm trong thủ tục cấp phép thì luật sư của chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng khiếu nại, khởi kiện hành chính đối với các sai phạm này;
 • Tư vấn, hướng dẫn căn cứ giải quyết tranh chấp;
 • Đề ra các phương án giải quyết tranh chấp;
 • Thay mặt khách hàng hoặc hướng dẫn/ cùng khách hàng tới Tòa án nhân dân có thẩm quyền để nộp đơn khởi kiện nếu có tranh chấp xảy ra;
 • Cử luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa án;
 • Đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho quý khách hàng tại Tòa án.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê.

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi gồm các bước:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc về pháp luật hình sự cần hỗ trợ giải quyết;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Chuyên tư vấn Luật ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức như trên; đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thoả thuận.

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý theo các phương thức trên và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Thủ tục khởi kiện đòi bồi thường

>>> Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật

Trên đây là những tư vấn về Có được yêu cầu bồi thường phí cải tạo nhà thuê khi bị chấm dứt hợp đồng hay không? Trường hợp quý bạn đọc có thắc mắc về nội dung trên hoặc có nhu cầu gặp trực tiếp luật sư để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 1900.63.63.87 để tư vấn pháp luật hợp đồng một cách nhanh chóng và kịp thời. 

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 727 bài viết