Luật Hợp Đồng

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là văn bản thường được lập sau khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận để thông báo cho nhau kết quả. Tuy nhiên, không phải chủ thể nào cũng hiểu rõ quy định pháp luật về thanh lý hợp đồng mua bán. Do đó, Chuyên Tư Vấn Luật xin được gửi đến quý bạn đọc các thông tin về căn cứ chấm dứt hợp đồng cũng như hình thức, nội dung biên bản thanh lý hợp đồng mua bán đúng quy định pháp luật.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán là văn bản được ký kết giữa các bên trong hợp đồng nhằm xác nhận giao dịch mua bán được hoàn tất, đồng thời chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia về tính chất, đối tượng, chủ thể của các hoạt động được ghi trong hợp đồng.

Căn cứ lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Theo đó các căn cứ để lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán gồm các căn cứ sau:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành.
 • Theo thỏa thuận của các bên.
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện.
 • Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện.
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn.
 • Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015.

Lưu ý khi lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Nội dung biên bản

Một biên bản thanh lý hợp đồng mua bán sẽ do các bên tự thỏa thuận và thường sẽ bao gồm các nội dung:

 • Thông tin của các bên
 • Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
 • Nghĩa vụ đã hoàn thành
 • Nghĩa vụ còn lại của các bên (nếu có)
 • Điều khoản chung

Hình thức biên bản

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán được lập thành văn bản có chữ ký của các bên và không bắt buộc công chứng, tuy nhiên các bên có thể tiến hành công chứng theo Điều 40 Luật Công chứng 2014 để tăng tính xác thực, hợp pháp của biên bản thanh lý.

Mục đích lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Theo đó, mục đích của việc lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán được bao gồm:

 • Giải phóng nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng mua bán và giúp ngăn những tranh chấp pháp lý không đáng có về sau.
 • Giúp các bên trong hợp đồng mua bán xác định được các quyền và nghĩa vụ đã được thực hiện cũng như nghĩa vụ nào chưa được thực hiện và hậu quả pháp lý của việc nghĩa vụ chưa được thực hiện là gì.
 • Xác định, thỏa thuận hướng xử lý đối với phần quyền và nghĩa vụ mà các bên trong hợp đồng chưa thực hiện đầy đủ (nếu có).
 • Các bên cũng sẽ xác định cụ thể các trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trong trường hợp thanh lý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán do các bên tự thỏa thuận

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán do các bên tự thỏa thuận

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán 2022

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

 (Thanh lý Hợp đồng  ……… số…….)

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015

– Căn cứ Luật Thương mại 2005

– Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan

– Căn cứ vào Hợp đồng (1) …………………………….

Hôm nay, ngày….. tháng…… năm…….. Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN:

Công ty:

Giấy Chứng nhận ĐKKD số:

Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện: ……… Chức vụ: Giám đốc

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA

Ông/Bà:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Căn cứ theo hợp đồng số …… giữa Bên A và Bên B ký ngày….., sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.

Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số……. mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số…… như sau:

– Hàng hóa:

– Mã hàng:

– Số lượng:

2.2. Bên B dã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số….. với số tiền là: ………. Theo thông tin chuyển khoản:

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Ngân hàng:

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 01 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.
Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.

– Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số ….. cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

– Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên.

– Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Bên A                                                                               Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm: Thủ tục thanh lý hợp đồng thương mại

Giúp giải phóng nghĩa vụ

Thanh lý hợp đồng giúp các bên giải phóng nghĩa vụ

Tư vấn về biên bản thanh lý hợp đồng

 • Tư vấn đàm phán, soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng mua bán.
 • Tư vấn về trường hợp thanh lý hợp đồng mua bán đúng luật.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh khi thanh lý hợp đồng mua bán.

Với tất cả những lưu ý khi lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán cũng như căn cứ chấm dứt và mẫu biên bản thanh lý hợp đồng nêu trên, Chuyên Tư Vấn Luật hy vọng bạn đọc có thể nắm rõ và thực hiện đúng quy định pháp luật khi tiến hành thanh lý hợp đồng. Nếu quý bạn đọc còn vướng mắc hoặc có nhu cầu được luật sư tư vấn cụ thể về thanh lý hợp đồng mua bán thì vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ kịp thời.

4.7 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 757 bài viết