Luật Hình Sự

Tàng trữ bao nhiêu ma túy thi bị khởi tố hình sự

Tàng trữ bao nhiêu ma túy thi bị khởi tố hình sự là câu hỏi được đặt ra rất nhiều khi một người bị cơ quan có thẩm quyền bắt. Nhưng không phải mọi trường hợp tàng trữ chất ma túy đều bị xử lý hình sự mà có thể xử lý hành chính căn cứ vào “số lượng” ma túy tàng trữ là bao nhiêu. Số lượng ma túy sẽ thể hiện mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề này cho quý bạn đọc quan tâm.

Tàng trữ bao nhiêu ma túy thì bị xử lý hình sự

Tàng trữ bao nhiêu ma túy thì bị khởi tố

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý

Căn cứ mục 3.1 Phần II Thông tư liên tịch số 7/2007/TTLT – BCA – VKSNDTC – TANDTC ngày 24/12/2007 thì tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất giấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người…) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy.

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều

>> Xem thêm: Hướng dẫn xử lý tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hướng xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi này đáp dụng đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Nếu người thực hiện hành vi tàng trữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Cấu thành tội phạm tàng trữ trái phép chất ma tuý

Mặt khách quan

Mặt khách quan của hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là người phạm tội thực hiện hành vi tàng trữ trái phép không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy.

Đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy thì chỉ cần có hành vi tàng trữ trái phép và xác định lượng ma túy đáp ứng điều kiện quy định thì đã thỏa mãn yếu tố khách quan của tội này.

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được hậu quả cũng như tác hại của hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý nhưng vẫn cố tình thực hiện, mặc cho hậu quả xảy ra.

Mục đích của hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý không bao gồm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma tuý. Nếu người phạm tội không nhằm mục đích tàng trữ chất ma túy thì sẽ cấu thành tội phạm khác.

Chủ thể của tội phạm

Căn cứ Điều 12 và Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì chủ thể của tội này có thể là người từ đủ 14 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì chủ thể phải từ đủ 16 tuổi trở lên.

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý là hoạt động quản lý của Nhà nước về cất giữ chất ma tuý, an ninh, trật tự, an toàn xã hội về phòng chống tệ nạn xã hội được Nhà nước bảo vệ.

Yếu tố cấu thành tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy

Yếu tố cấu thành tội phạm tàng trữ trái phép chất ma tuý

Tàng trữ bao nhiêu gam ma túy thì bị xử lý hình sự?

Để bị xử lý hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy thì tùy thuộc vào loại ma túy sẽ có các mức tối thiểu ma túy tàng trữ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng: 01 gam
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng: 0,1 gam
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng: 01 kilôgam
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng: 05 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng: 01 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng: 01 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích: 10 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy.

Cơ sở pháp lý: Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma tuý

Hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma tuý sẽ tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi, người phạm tội sẽ chịu các khung hình phạt khác nhau theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Thứ nhất, phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất tuý mà thuộc các trường hợp:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 250, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Thứ hai, phạt tù từ 05 năm đến 10 năm khi người phạm tội thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba, phạt tù từ 10 năm đến 15 năm khi hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý của người phạm tội thuộc trường hợp:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Thứ tư, phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân khi người phạm tội thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý thuộc trường hợp:

 •  Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể chịu các hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc từ 01 đến 05 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hình phạt đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Hình phạt đối với tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Luật sư bào chữa tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Luật sư chuyên môn tại Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp dịch vụ bào chữa tội tàng trữ trái phép chất ma túy như sau:

 • Tư vấn quy định cấu thành tội phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội trong từng giai đoạn tố tụng;
 • Tư vấn và xác định số lượng ma túy tàng trự đã bị truy cứu tương ứng với khung hình phạt như thế nào;
 • Tư vấn thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh sự vô tội;
 • Tư vấn và hướng dẫn thu thập và cung cấp tài liệu để được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Chuẩn bị và soạn các văn bản phục vụ cho việc giải quyết vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy;
 • Tham gia bào chữa trong các giai đoạn tố tụng;

Tham gia tranh tụng tại phiên tòa.

Người phạm tội khi thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý có thể bị xử lý hình sự khi đạt mức tối thiểu số lượng chất ma túy theo quy định pháp luật. TÙy vào hình thức xử lý khác nhau mà người vi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy cần thực hiện quyền hạn để bảo vệ lợi ích chính mình. Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc liên quan tội về ma túy hãy liên hệ ngay cho Luật sư hình sự của chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

>> Bài viết liên quan tội phạm ma túy có thể bạn quan tâm:

4.52 (21 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 914 bài viết