Luật Hình Sự

Chiếm đoạt ma tuý nhưng không sử dụng có bị xử phạt?

Chiếm đoạt ma tuý nhưng không sử dụng có bị xử phạt không luôn là câu hỏi được rất nhiều độc giả quan tâm. Và những vấn đề về ma tuý và hướng xử lý  luôn là chủ đề được lưu ý và tìm hiểu vô cùng gắt gao. Thế nên, bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc rằng chiếm đoạt ma tuý nhưng không sử dụng có bị xử phạt không theo đúng quy định của pháp luật hình sự.

Chiếm đoạt ma túy nhưng không sử dụng

Chiếm đoạt ma tuý nhưng không sử dụng

Thế nào là chiếm đoạt ma tuý?

Chiếm đoạt chất ma túy là một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác. Trường hợp người có hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhằm mục đích bán lại chất ma túy đó cho người khác, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với hành vi đã thực hiện theo Điều 249,250,251 Bộ luật Hình sự 2015 và chỉ phải chịu một hình phạt.

Cấu thành của tội phạm chiếm đoạt ma tuý

Khách thể

Hành vi chiếm đoạt chất ma túy xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy.

Chủ thể

Chủ thể của các tội phạm nêu trên là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi mua bán trái phép chất ma túy đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249, 250, 251 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Mặt khách quan

Hành vi chiếm đoạt chất ma túy là hành vi trộm cắp, lừa đảo, tham ô, lạm dụng tín nhiệm, cưỡng đoạt, cướp, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt chất ma túy của người khác.

Nếu người phạm tội không có mục đích rõ rệt là sẽ chiếm đoạt cái gì nhưng khi chiếm đoạt lại là ma tuý thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm về tội chiếm đoạt ma tuý.

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý, chỉ có thể là lỗi cố ý trực tiếp. Tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi chiếm đoạt chất ma túy nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Hình phạt của tội chiếm đoạt ma tuý

Thứ nhất, Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các Điều 248, 249, 250 và 251 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroin, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Thứ hai, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililit;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba, một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililit đến dưới 750 mililit;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Thứ tư, một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Cơ sở pháp lý: Điều 252 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khung hình phạt của tội chiếm đoạt ma túy

Khung hình phạt của tội chiếm đoạt ma tuý

Chiếm đoạt nhưng không sử dụng ma túy có bị xử phạt không

Việc chiếm đoạt nhưng không sử dụng ma tuý thì sẽ không bị xử phạt về tội sử dụng trái phép chất ma tuý tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, dù không bị xử phạt về tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì vẫn có thể bị xử phạt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khung hình phạt của tội tàng trữ trái phép chất ma tuý:

 • Khung 1: phạt tù từ 01 đến 05 năm.
 • Khung 2: phạt tù từ 05 đến 10 năm.
 • Khung 3: phạt tù từ 10 đến 15 năm.
 • Khung 4: phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Xử phạt hành vi tàn trữ trái phép chất ma túyXử phạt hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý

Luật sư bào chữa tội chiếm đoạt ma tuý.

 • Bào chữa tội chiếm đoạt ma tuý.
 • Gặp gỡ bị can, bị cáo, đương sự và tìm hiểu thông tin, nhu cầu bên trong trại giam.
 • Luật sư cùng tham gia lấy lời khai, hỏi cung với cơ quan điều tra viên.
 • Tiến hành thu thập những bằng chứng, chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho bị can/bị cáo.
 • Đề xuất, trao đổi, đưa ra ý kiến đối với Cơ quan tiến hành tố tụng.
 • Khiếu nại nếu thấy những hành động, quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ phía cơ quan có thẩm quyền.
 • Luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình (bị can, bị cáo).

Hành vi chiếm đoạt ma tuý có thể bị xử phạt tù từ 01 năm đến tù chung thân khi có đủ các dấu hiệu cấu thành tội chiếm đoạt chất ma túy. Ngoài ra, đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tiền đến 2.000.000 đồng. Nếu quý khách hàng có vấn đề hay thắc mắc liên quan xin liên hệ luật sư của chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.9 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết