Luật Hình Sự

Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng có được giảm mức kỷ luật

Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng có được giảm mức kỷ luật không là câu hỏi được độc giả thắc mắc khi thấy Đảng viên nộp tài sản tham nhũng, hối lộ và thắc mắc hành vi trên có được giảm mức kỷ luật.. Để giải đáp thắc mắc trên, Luật sư tới từ Chuyên Tư Vấn Luật xin gửi đến bài viết về các trường hợp giảm nhẹ mức kỷ luật và trình tự, thủ tục tố cáo đảng viên vi phạm pháp luật.

Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng

Tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật Đảng viên

Theo quy định của pháp luật, các tình tiết giảm nhẹ khi kỷ luật Đảng viên gồm:

 • Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.
 • Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.
 • Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.
 • Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định, không thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 14 Điều 2 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022.

Cơ sở pháp lý:  Điều 5 Quy định số 69-QĐ/TW ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

>>>Xem thêm: Đơn tố cáo đảng viên nặc danh có được giải quyết không

Có được giảm mức kỷ luật khi Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng?

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 5 Quy định 69-QĐ/TW, Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra là tình tiết được giảm nhẹ mức kỷ luật.

Như vậy, theo quy định trên, khi Đảng viên tự giác nộp tài sản tham sẽ được giảm nhẹ trách nhiệm khi kỷ luật.

>>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức

Thủ tục tố cáo khi phát hiện Đảng viên tham nhũng

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết

Theo quy định tại Điều 19 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thì thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo đối với Đảng viên là:

 • Cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và Đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp uỷ cùng cấp. Tổ chức đảng có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, Đảng viên thuộc phạm vi phụ trách. Chi bộ có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với Đảng viên thuộc phạm vi quản lý.
 • Trường hợp Đảng viên là cấp uỷ viên các cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp uỷ các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền giải quyết tố cáo được thực hiện như đang đương chức.

>>>Xem thêm: Khi nào người dân được tố cáo Đảng viên

Nội dung đơn tố cáo

Đơn tố cáo là văn bản quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét, thụ lý và giải quyết yêu cầu cho người tố cáo. Nội dung đơn phải phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng luật định thì mới được xem xét và xử lý. Nội dung đơn tố cáo Đảng viên được thay đổi tùy vào hình thức tố cáo.

 • Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.
 • Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Cơ sở pháp lý: Điều 23 Luật Tố cáo 2018.

Trình tự, thủ tục giải quyết

Đơn tố cáo Đảng viên được giải quyết như sau:

 • Khi nhận được tố cáo, cơ quan nhận đơn phải phân loại, giải quyết các trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc phối hợp với các tổ chức đảng có thẩm quyền để giải quyết; nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì chuyển đến các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các đơn tố cáo.
 • Thời hạn giải quyết tố cáo là chậm nhất 90 ngày đối với cấp tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương trở xuống; 180 ngày đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được tố cáo (gửi, tố cáo trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến). Trường hợp vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo nhưng không quá 30 ngày, đồng thời phải thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo, tổ chức có liên quan biết.
 • Sau khi giải quyết xong, phải thông báo cho người tố cáo biết kết quả giải quyết tố cáo bằng hình thức thích hợp.

Cơ sở pháp lý: Điều 20 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Luật sư hướng dẫn tố cáo đảng viên

Luật sư tư vấn thủ tục tố cáo

 • Tư vấn quy định pháp luật tố cáo Đảng viên;
 • Tư vấn về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết đơn tố cáo;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn tố cáo;
 • Hướng dẫn chuẩn bị, tìm kiếm tài liệu, bằng chứng liên quan cho việc tố cáo;
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi diễn biến giải quyết hồ sơ và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Như vậy, muốn biết được đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng có được giảm mức kỷ luật không, ta cần hiểu các quy định liên quan của pháp luật về vấn đề trên. Từ đó, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật để kết luận. Nếu còn khó khăn, thắc mắc nào nào liên quan đến vấn đề Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng có được giảm mức kỷ luật không hoặc cần tư vấn pháp luật hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900636387 để được Luật sư tư vấn và hỗ trợ.

4.9 (16 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết