Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

GIÁM ĐỐC là một chức danh điều hành quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là trong công ty cổ phần. Quy định của pháp luật về chức danh Giám đốc và địa vị pháp lý của Giám đốc trong công ty cổ phần là vấn đề được đông đảo bạn đọc quan tâm. Bài viết này sẽ trình bày cụ thể về thủ tục thay đổi Giám đốc trong Công ty cổ phần.

Thay đổi giám đốc

Quy định về giám đốc Công ty cổ phần

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Giám đốc trong công ty cổ phần là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị của công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong nhiệm kỳ.

Quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người chịu mọi trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp, có vai trò:

 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.
 • Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Một công ty muốn hoạt động bình thường và đúng quy định của pháp luật phải có người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thay đổi giám đốc Công ty cổ phần

Trường hợp giám đốc không là người đại diện theo pháp luật

Việc thay đổi Giám đốc trong Công ty mà Giám đốc không là người đại diện theo pháp luật là công việc nội bộ của doanh nghiệp, sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Trình tự thay đổi

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cổ phần tiến hành nộp hồ sơ thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần.

Hồ sơ thay đổi

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới
 • Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

Hệ quả pháp lý

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cần lưu ý thực hiện các hậu quả pháp lý kèm theo như sau:

 • Thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng
 • Thay đổi người ký trong chữ ký số
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác
 • Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cần thực hiện đăng bố cáo việc thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cách thức đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nộp hồ sơ trực tiếp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, mọi thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp vào cơ quan này để được ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi đại diện theo pháp luật

Đăng ký qua mạng

Để thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thành công, công ty cổ phần có thể sử dụng 2 cách: đăng ký bằng sử dụng chữ ký số công cộng và đăng ký sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

 • Sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1: Tải văn bản điện tử, kê khai thông tin, ký số và thanh toán phí

Bước 2: Nhận giấy biên nhận hồ sơ

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có thay đổi.

 • Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1: Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh trên trang đăng ký kinh doanh của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Tải văn bản điện tử, kê khai thông tin, xác thực hồ sơ

Bước 3: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có thay đổi.

Với đội ngũ luật sư doanh nghiệp dày dặn kinh nghiệm, Long Phan PMT xin hỗ trợ quý khách hàng các dịch vụ sau đây:

 • Soạn thảo, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
 • Đại diện theo ủy quyền trong tố tụng

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn chi tiết của chúng tôi về những lưu ý khi thay đổi giám đốc công ty cổ phần và trình tự thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần. Nếu quý bạn đọc có bất cứ khó khăn, thắc mắc liên quan đến các quy định về vấn đề này hoặc cần tư vấn luật doanh nghiệp có thể gọi ngay vào hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

 

4.8 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 734 bài viết