Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp KHÔNG còn khả năng tiếp tục kinh doanh, không tìm được định hướng phát triển hoặc muốn rút lui hẳn khỏi thị trường. Mời bạn đọc theo dõi thông tin dưới bài viết sau để hiểu rõ hơn về trình tự, hồ sơ giải thể công ty.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Quy định về giải thể công ty

Điều kiện giải thể

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trình tự giải thể Công ty TNHH 2 TV trở lên

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020, thành phần hồ sơ gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện

Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp được quy định như sau:

 1. Doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh  đăng tải các giấy tờ quy định và thông báo tình trang doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên  Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể tới Phòng Đăng ký kinh doanh 
 5. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế.
 6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 7. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể (hoặc sau thời hạn 180 ngày kể từ khi nhận được thông báo giải thể mà không nhân được hồ sơ giải thể), Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. 
 8. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Những công việc Luật sư thực hiện giải thể Công ty TNHH 2 TV trở lên

Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn
Nội dung dịch vụ luật sư tư vấn
 • Tư vấn cụ thể các quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn quy định pháp luật sau khi doanh nghiệp giải thể
 • Tư vấn, hỗ trợ quyết toán thuế, kế toán;
 • Đại diện ủy quyền trực tiếp thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH 2 TV với cơ quan có thẩm quyền
 • Giải trình với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu
 • Soạn thảo văn bản, tài liệu có liên quan, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Trường hợp quý doanh nghiệp có khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp, hỗ trợ soạn thảo tài liệu, hồ sơ, trực tiếp tham gia giải quyết, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chi tiết . Xin cảm ơn.

4.5 (12 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 723 bài viết