Luật Đất Đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai theo quy định pháp luật

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai được pháp luật quy định nhằm mục đích ổn định các quan hệ dân sự, đảm bảo quá trình thu thập chứng cứ diễn ra khách quan và chính xác. Như vậy, thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp vướng mắc trên.

Thời hiệu khởi kiện đất đai

Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện là gì?

Khái niệm

Thời hiệu khởi kiện được quy định tại khoản 3 Điều 150 Bộ luật dân sự 2015 là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Hệ quả của thời hiệu khởi kiện

THỜI HIỆU là một sự kiện dẫn đến hậu quả làm phát sinh quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền được bảo vệ quyền dân sự bị vi phạm.

Quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình chỉ được thực hiện trong một thời hạn xác định khi các quyền này bị xâm phạm. Hết thời hạn đó mà chủ thể không thực hiện quyền khởi kiện thì mất quyền khởi kiện. Như vậy, khi thời hiệu khởi kiện không còn, quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp chấm dứt.

>> Xem thêm: Thời Hiệu Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai

Hệ quả của thời hiệu khởi kiện

Hệ quả của thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu thừa kế đất đai

 • Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10/9/1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: Thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 10/9/1990.
 • Đối với trường hợp thừa kế mở từ ngày 01/01/2017 thì thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Khi hết thời hạn này thì di sản thuộc sẽ về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp đất đai thừa kế

Cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Cách tính thời hiệu thừa kế

Cách tính thời hiệu thừa kế

Bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Theo khoản 1 Điều 154 Bộ luật dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Những trường hợp có đặc tính đặc thù mà pháp luật có quy định khác về thời điểm bắt đầu thời hiệu thì áp dụng các quy định đó. Thời hiệu thừa kế bắt đầu kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thời gian KHÔNG tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 • Thứ nhất, sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Thứ hai, trở ngại khách quan. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình
 • Thứ ba, chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Thứ tư, Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp: (i) Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân; (ii) Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

>> Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện vụ án tranh chấp liên quan đến các giao dịch nhà đất

Luật sư tư vấn về thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai

Luật sư sẽ hỗ trợ cho quý bạn đọc về các vấn đề sau:

 • Xem xét, đánh giá các hồ sơ giấy tờ liên quan đến vụ việc đang xảy ra tranh chấp.
 • Tư vấn và giải thích rõ về thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai.
 • Tư vấn đưa ra hướng giải quyết khi đã hết thời hiệu khởi kiện.
 • Tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu để bảo vệ quyền lợi cho đương sự.
 • Soạn thảo những hồ sơ, giấy tờ cần thiết để hỗ trợ giải quyết tranh chấp.
 • Thực hiện các thủ tục phân chia di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.
 • Trực tiếp tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trên đây là bài viết giải đáp một số vấn đề liên quan đến thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc gì hay cần được tư vấn luật đất đai các vấn đề khác liên quan đừng ngần ngại hãy liên hệ với luật sư tư vấn qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn. Xin cảm ơn.

4.6 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết