Luật Đất Đai

Dịch vụ luật sư đất đai

Dịch vụ luật sư đất đai là hoạt động của luật sư hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý thường về pháp luật về đất đai phổ biến. Nội dung tư vấn gồm thủ tục hành chính, giải quyết các tranh chấp phổ biến liên quan đất đai, phân chia di sản là đất đai, đền bù giải tỏa đất, thủ tục khiếu kiện đất đai, thủ tục mua bán nhà đất,… Bài viết sau sẽ giải đáp chi tiết các loại hình hỗ trợ tư vấn với nội dung gồm:

 

Dịch vụ luật sư đất đai  
Dịch vụ Luật sư đất đai gồm các nội dung nào ?

Các vấn đề pháp lý thường gặp liên quan đến đất đai

Thủ tục hành chính về nhà đất

 • Thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) lần đầu;
 • Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất;
 • Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất khi hết hạn, gia hạn sử dụng đất trong một số trường hợp luật định;
 • Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất;
 • Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thủ tục chuyển đổi chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép: xây dựng nhà ở riêng lẻ; trường hợp xây dựng mới; trường hợp xây dựng theo giai đoạn; xây dựng cho dự án, nhóm công trình thuộc dự án; xây dựng khi sửa chữa, cải tạo công trình …

Tranh chấp đất đai

 • Tranh chấp đất đai liên quan đến thu hồi đất
 • Tranh chấp nhà đất có yếu tố nước ngoài
 • Tranh chấp về hợp đồng liên quan đến nhà đất
 • Tranh chấp về thừa kế nhà đất
 • Tranh chấp đất đai liên quan đến hôn nhân gia đình

Giao dịch nhà đất

Các thủ tục trong giao dịch nhà đất gồm:

 • Thủ tục mua bán, tặng cho, thuê, nhà đất
 • Hồ sơ, thuế và lệ phí phải thực hiện khi thực hiện các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất
 • Thủ tục góp vốn quyền sử dụng đất
 • Thủ tục sang tên sổ đỏ khi mua bán đất
 • Thủ tục tách thửa khi chuyển quyền sử dụng đất
 • Thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư đại diện cho Khách hàng tham gia các thủ tục tố tụng, giải quyết tranh chấp và tranh tụng tại Tòa án các tranh chấp về:

 • Tranh chấp hành chính về đất đai. Gồm: khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; khởi kiện hành chính theo thủ tục
 • Tranh chấp dân sự về đất đai. Gồm: Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng nhà đất; hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; hợp đồng góp vốn bằng nhà đất;hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất;..

Các loại hình tư luật sư đất đai thường hay tư vấn

Tư Vấn Phân Chia Thừa Kế Tài Sản Đất Đai

Trong tranh chấp thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất, Luật sư tiến hành đánh giá toàn diện và phân tích hướng giải quyết trên cơ sở

 • Xác định quyền sử dụng đất là tài sản chung hay tài sản riêng
 • Yêu cầu Khách hàng cung cấp giấy tờ pháp lý về đất đai
 • Đánh giá khả năng phân chia thừa kế
 • Thay mặt Khách hàng thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp về thừa kế đất đai

Tư Vấn Đền Bù Giải Tỏa, Bồi Thường

 • Mức bồi thường, đền bù thỏa đáng theo quy định của pháp luật và mức giá chung của thị trường.
 • Tư vấn các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật
 • Tư vấn các vấn đề về hỗ trợ tái định cư đảm bảo quyền lợi cho người có nhà đất bị thu hồi.
 • Tư vấn phương án giải quyết khi việc bồi thường, đền bù không đúng quy định của pháp luật, không thỏa đáng.
 • Thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định hành chính liên quan đến bồi thường, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trái pháp luật.

Tư Vấn Thủ Tục Hành Chính Nhà Đất

 • Tư vấn các loại hình thủ tục hành chính nhà đất
 • Các vấn đề liên quan đến thời hạn thực hiện thủ tục hành chính về đất đai gồm:
 • Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
 • Thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
 • Các vấn đề về Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
 • Hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Tư Vấn Thủ Tục Khiếu Kiện Đất Đai

 • Tư vấn cơ sở để khiếu kiện, hướng thu thập bằng chứng liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai trái quy định
 • Tư vấn cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận khiếu kiện
 • Tư vấn hướng giải quyết khi khiếu kiện lần đầu không có kết quả
 • Theo ủy quyền của Khách hàng thực hiện công việc trực tiếp khiếu kiện đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tư Vấn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai

 • Quy trình khởi kiện tranh chấp đất đai (thủ tục hòa giải, chuẩn bị hồ sơ, thu thập chứng cứ, xét xử, kháng cáo)
 • Trình tự thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng hành chính hoặc tố tụng dân sự
 • Xác định đúng loại tranh chấp để có phương án xử lý tối ưu, gồm:
 • Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất
 • Tranh chấp liên quan đến đất đai
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tư Vấn Tranh Chấp Đất Đai, Tài Sản Nhà Đất

Nội dung tư vấn Giải quyết tranh chấp đất đai gồm:

Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất

 • Về đất giáp ranh giữa hàng xóm, họ hàng liền kề nhau
 • Về địa giới hành chính giữa hai địa phương, thôn, xóm với nhau
 • Đòi lại đất đã cho mượn, ở nhờ
 • Đòi lại đất khai hoang

Tư vấn Tranh chấp nhà đất hôn nhân gia đình:

 • Tranh chấp quyền thừa kế đất đai cha mẹ, ông bà để lại cho con, cháu.
 • Tranh chấp phân chia tài sản là đất đai sau ly hôn
 • Tranh chấp phân chia tài sản chung là đất đai của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Giải quyết tranh chap đất đai là tài sản chung vợ chồng sau ly hôn
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc tài sản chung vợ chồng khi ly hôn

Tư vấn tranh chấp giao dịch mua bán nhà đất

 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
 • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp khi hợp đồng mua bán nhà đất không chứng thực theo quy định
 • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng nhà đất;
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai;
 • Tranh chấp hợp đồng góp vốn bằng nhà đất;
 • Tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất;
 • Tranh chấp hợp đồng góp vốn trong dự án phân lô bán nền;
 • Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua nhà đất;
 • Tranh chấp đất đai trong trường hợp nhận thừa kế

Dịch vụ luật sư đất đai uy tín toàn quốc

Tư vấn về phương án, yêu cầu khởi kiện

 • Tư vấn phương án khiếu nại trong trường hợp còn khả năng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí;
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm thủ tục tố tụng đến Viện kiểm sát có thẩm quyền;
 • Tư vấn lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết phù hợp;
 • Tư vấn thu thập chứng cứ, chứng minh xác định nguồn gốc đất, chứng minh thiệt hại;
 • Tư vấn quy trình giải quyết tranh chấp tại các Ủy ban nhân dân và Tòa án.

Soạn thảo văn bản

 • Soạn thảo đơn từ, nộp đơn khởi kiện, đơn kháng cáo, … gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo đơn từ liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo bản tự khai các văn bản khác theo đúng quy định;
 • Soạn thảo bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng tại cơ quan giải quyết tranh chấp;

Bên cạnh đó, đối với các hồ sơ tài liệu còn thiếu gây bất lợi cho Khách hàng, bằng nghiệp vụ của mình, Luật sư sẽ thực hiện thu thập các tài liệu chứng cứ phù hợp để chứng minh yêu cầu của Khách hàng trước những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Tham gia tố tụng tại tòa án các cấp

Để bảo vệ thân chủ trong vụ kiện, luật sư thực hiện các công việc từ giai đoạn chuẩn bị cho tới giải quyết khởi kiện tại Tòa án:

 • Soạn thảo văn bản như đơn khởi kiện hoặc các giấy tờ cần thiết khác, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng cứ;
 • Trực tiếp tham gia giải quyết với tư cách người đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp;
 • Tư vấn, hướng dẫn thân chủ những hướng giải quyết tranh chấp tốt nhất cho vụ việc.

Luật sư tham gia với tư cách là người đại diện cho thân chủ: Khách hàng lập văn bản ủy quyền quy định về phạm vi đại diện, thời hạn đại diện… để luật sư có thể nhân danh thân chủ của mình tiến hành các công việc khởi kiện.
Luật sư tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ. Theo trong phạm vi hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết với Khách hàng, Luật sư sẽ đại diện tham gia tranh tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích của Khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về dịch vụ luật sư đất đai mà Quý bạn đọc cần nắm để có phương án sử dụng dịch vụ luật sư tối ưu nhất cho mình. Do đặc thù giải quyết tranh chấp về nhà đất thường phức tạp, do đó, Quý doanh nghiệp, các Khách hàng cá nhân nên có luật sư tư vấn. Vì vậy, Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết