Luật Đất Đai

Đất sản xuất kinh doanh có được thế chấp?

Đất sản xuất kinh doanh có được thế chấp? đây là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, mục đích sử dụng đất không là căn cứ để xác định đất có được thế chấp hay không. Đất sản xuất kinh doanh được pháp luật cho phép được thế chấp khi thuộc trường hợp quy định theo Luật đất đai 2013 là đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

 

Thế chấp đất sản xuất kinh doanh được không?
Quy định pháp luật về thế chấp đất sản xuất kinh doanh
hotline tư vấn luật 1900636387

Phân loại đất sản xuất kinh doanh

Điểm e, khoản 8, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định: ” Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;”

Điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Thế chấp đất sản xuất kinh doanh

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà tổ chức được giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 và điểm g khoản 1 Điều 179 Luật đất đai 2013 được thế chấp đất; riêng đối với trường hợp đất trên được giao nhưng trả tiền hằng năm thì không được thế chấp.

Điều kiện để đất sản xuất kinh doanh được thế chấp:

Người sử dụng đất được thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh khi có các điều kiện sau đây:

Một, có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

Hai, đất không có tranh chấp;

Ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

Bốn, trong thời hạn sử dụng đất.

Quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp đất

Hợp đồng thế chấp đất sản xuất kinh doanh phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013.

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp đất sản xuất kinh doanh
Hợp đồng thế chấp đất sản xuất kinh doanh phải được công chứng

Trình tự thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp đất sản xuất kinh doanh

Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng;

Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng;

Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng;

Trường hợp hợp đồng được soạn thảo sẵn, công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng; nếu trong dự thảo hợp đồng có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.

Hồ sơ để làm thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp đất sản xuất kinh doanh

Một, phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng

Hai, bản sao (bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực) giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện).

Ba, bản sao giấy chứng nhận QSDĐ.

Bốn, hợp đồng thế chấp QSDĐ.

Trên đây là nội dung tư vấn pháp luật đất đai về “Đất sản xuất kinh doanh có được thế chấp hay không?”. Đất được thế chấp khi thuộc trường hợp quy định theo Luật đất đai 2013 là đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn, hoặc soạn thảo hãy liên lạc với chúng tôi qua Hotline 1900 63 63 87 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết