Luật Đất Đai

Có được mua bán đất không đủ diện tích tách thửa?

Mua bán đất không đủ diện tích tách thửa được thực hiện theo trình tự quy định pháp luật, việc mua bán đất cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật về tách thửa và mua bán quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện nay để tránh xảy ra tranh chấp sau khi đã đặt cọc hoặc ký kết hợp đồng mua bán đất. Vậy có được mua bán đất không đủ diện tích tách thửa hay không?

 

tách thửa đất khi mua đất

Mua bán đất không đủ diện tích tách thửa

Mua bán đất không đủ diện tích tách thửa giải quyết như thế nào?

Trong trường hợp mua đất mà không đủ diện tích tách thửa theo quy định của UBND tỉnh nơi có đất thì thực hiện theo quy định sau:

 • Nếu không đủ diện tích tách thửa thì có thể hợp thửa với một dích tích đất khác liền kề, để đảm bảo diện tích đất bằng hoặc lớn hơn diện tích tách thửa quy định.
 • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.
 • Ngoài ra có thể lựa chọn hình thức đứng tên đồng sở hữu thửa đất, một thửa đất có thể được đứng tên bởi nhiều chủ sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và có đủ quyền và nghĩa vụ quy định theo pháp luật.

Như vậy theo quy định việc mua bán đất không đủ diện tích tách thửa thì có thể thực hiện thủ tục đứng tên đồng sở hữu đối với thửa đất liền kề. Tuy nhiên đối với trường hợp đồng sở hữu thì những người đồng sở hữu có quyền ngang nhau trong thửa đất và nếu muốn giao dịch với thửa đất phải có sự đồng ý của các đồng sở hữu.

 

mua đất không đủ diện tích tách thửa

Quy định pháp luật về tách thửa đất khi mua đất

Thủ tục mua bán và tách thửa đất

Điều kiện thực hiện thủ tục mua bán chuyển nhượng đất phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây mới được phép giao dịch:

 • Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ các trường hợp quy định của pháp luật cho phép;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất;
 • Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Trình tự chuyển đổi đất đai

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng mua bán đất thực hiện như sau:

 • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục giải quyết tranh chấp khi mua đất không đủ diện tích tách thửa?

 

giải quyết tranh chấp khi mua đất

Giải quyết tranh chấp khi mua đất

Đối với giao dịch quyền sử dụng đất khi phát sinh tranh chấp khi mua đất không đủ diện tích tách thửa được thực hiện theo trình tự sau:

 • Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
 • Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
 • Trường hợp tranh chấp không hòa giải được tại UBND có đất thì tiến hành thực hiện thủ tục khởi kiện lên Tòa án nơi có đất tranh chấp để giải quyết tranh chấp đất đai;

>> Xem thêm: thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai cấp xã?

Không đủ diện tích tách thửa có được phép tách thửa không?

Căn cứ theo quy định Luật Đất đai 2013 thì diện tích tách thửa của mỗi địa phương sẽ do UBND ở địa phương đó quy định, diện tích tách thửa ở mỗi địa phương sẽ quy định khác nhau. Trường hợp diện tích đất không đủ để tách thửa thì không được phép tách thửa nhưng có thể hợp thửa với đất liền kề và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

Những lưu ý khi mua đất không đủ diện tích tách thửa?

Một số lưu ý khi tiến hành tách thửa đất như sau:

 • Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương;
 • UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;
 • Khi tiến hành đăng ký tách thửa phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Đất đai 2013.

Vai trò luật sư hỗ trợ khách hàng khi mua bán đất?

 • Luật sư với vai trò hỗ trợ khách hàng khi tiến hành giao dịch mua bán đất;
 • Kiểm tra và đánh giá tính pháp lý của thửa đất khách hàng giao dịch có bị tranh chấp hay dính quy hoạch hay không;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ thủ tục thực hiện giao dịch mua bán đất giúp khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn khách hàng sau khi thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất.

Trên đây là thông tin tư vấn của chúng tôi về có được mua bán đất khi không đủ diện tích tách thửa không? Nếu như có thắc mắc về các vụ việc này hay cần tư vấn giải quyết hãy liên hệ tới Luật sư tư vấn đất đai qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời. Xin cảm ơn.

4.91 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết