BIỂU MẪU

Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Trong Ngành Công An

Chuyển công tác là việc Cán bộ, Công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Đơn chuyển công tác trong ngành công an dành cho các cán bộ, đồng chí công an đang công tác tại một đơn vị và có nhu cầu mong muốn chuyển sang làm việc tại một cơ quan, đơn vị khác. Dưới đây là hướng dẫn mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành công an của Chuyên Tư Vấn Luật. Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành công an

Mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành công an

Mục đích của việc luân chuyển cán bộ trong ngành công an?

Mục đích, yêu cầu của hoạt động luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 1 Quy định 98-QĐ/TW năm 2017. Việc chuyển đơn vị công tác trong ngành công an có các mục đích như sau:

 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
 • Ðổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen,…
 • Bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho đất nước, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và cán bộ cấp chiến lược.
 • Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.
 • Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Điều kiện của việc luân chuyển cán bộ trong ngành công an?

Điều kiện để luân chuyển cán bộ trong ngành công an

Điều kiện để luân chuyển cán bộ trong ngành công an

Theo Điều 5 Quy định 98-QĐ/TW năm 2017, để xin được được chuyển công tác trong ngành công an thì cán bộ có nhu cầu luân chuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định, đủ sức khỏe công tác; quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ trẻ có năng lực nổi trội.
 • Cán bộ được luân chuyển phải còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển.
 •  
 • Cán bộ luân chuyển để bố trí không phải là người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và lộ trình từng bước thực hiện; có cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, có quy định quản lý, giám sát đối với cán bộ luân chuyển. Thời gian luân chuyển ít nhất là ba năm đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm); trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chuyển trong ngành công an?

Hiện không có quy định bắt buôc theo mĐơn xin chuyển công tác trong ngành công an. Theo đó cần có các nội dung sau:

Thứ nhất, Quốc hiệu và tiêu ngữ

Thứ hai, tên của đơn

 • Đơn xin chuyển công tác trong ngành công an được viết như sau: ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC.

Thứ ba, đơn kính gửi cho ai, cơ quan nào?

 • Cần ghi rõ cơ quan, bộ phận có thẩm quyền giải quyết việc xin chuyển công tác.

Thứ tư, thông tin người xin chuyển công tác

 • Cần ghi đầy đủ các thông tin như họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, ngày vào ngành công an, đơn vị đang công tác, cấp bậc, chức vụ…

Thứ năm, lý do chuyển công tác

 • Cần nêu rõ lý do xin chuyển công tác vì nội dung phần này rất quan trọng trong việc các cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận đồng ý cho người xin chuyển công tác hay không.

Thứ sáu, tên đơn vị chuyển đến công tác.

 • Cần ghi rõ đơn vị, địa phương chuyển đến công tác.
 • Ngoài ra, việc xem xét, bố trí cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân của cán bộ được luân chuyển và nhận xét, đánh giá cán bộ.

Trên đây là hướng dẫn viết mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành công an. Quý khách có nhu cầu soạn thảo các mẫu đơn cũng như gặp vấn đề về việc chuyển công tác xin vui lòng liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

4.31 (13 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 128 bài viết

4 thoughts on “Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Trong Ngành Công An

  • Avatar
   Triệu Hiếu Khánh says:

   Chào bạn Phạm Thị Hồng Mai, chúng tôi xin gửi bạn mẫu đơn
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC
   Kính gửi: cho ai, cơ quan nào? Cần ghi rõ cơ quan, bộ phận có thẩm quyền giải quyết việc xin chuyển công tác.
   Họ và tên: ……
   (Cần ghi đầy đủ các thông tin như họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, đơn vị đang công tác, cấp bậc, chức vụ…)
   Lý do chuyển công tác: Cần nêu rõ lý do xin chuyển công tác vì nội dung phần này rất quan trong trọng việc các cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận đồng ý cho người xin chuyển công tác hay không.
   Thứ bảy, tên đơn vị chuyển đến công tác.
   Cần ghi rõ đơn vị, địa phương chuyển đến công tác.
   Người làm đơn
   Kí và ghi rõ họ tên

   Trên đây là mẫu đơn chuyển công tác gồm những nội dung cơ bản của chúng tôi. Trong trường hợp cần được tư vấn thêm, xin hãy liên hệ Hotline 0908 748 368 để được tư vấn miễn phí.

   • Avatar
    Triệu Hiếu Khánh says:

    Chào bạn Nguyễn Thanh Tuấn
    Chúng tôi xin gửi bạn mẫu đơn xin chuyển công tác trong ngành công an,
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
    ………..ngày….tháng….năm….
    ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC
    Kính gửi:……………
    ( Gửi cho ai, cơ quan nào? Ghi rõ cơ quan, bộ phận có thẩm quyền giải quyết việc xin chuyển công tác)
    Họ và tên:………….
    (Cần phải ghi đầy đủ thông tin như họ và tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, ngày vào ngành công an, đơn vị đang công tác, cấp bậc, chức vụ…)
    Lý do chuyển công tác………
    (Cần nêu rõ lý do vì nội dung này rất quan trọng trong việc các cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận đồng ý cho người xin chuyển công tác hay không)
    Tên đơn vị chuyển đến công tác:………………
    ( Ghi rõ là đơn vị nào? Địa phương chuyển đến công tác)
    Người làm đơn
    Ký và ghi rõ họ tên

    Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *