Luật Hình Sự

Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị truy cứu TNHS không?

Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị truy cứu TNHS không và những yếu tố nào cần được xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh, quản lý, chế biến trong vấn đề không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm có thể gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng, thực tế cho thấy ngày càng có nhiều vụ việc ngộ độc dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người. Vậy khi nào hành vi này bị truy cứu trách nhiệm hình sự? 

Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị truy cứu TNHS không?

Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo đó, Luật An toàn thực phẩm 2010 đã có quy định cụ thể đến vấn đề này thông qua một số điều khoản sau:

 • Khoản 20 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm kh ông bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.
 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật An toàn Thực phẩm 2010 thì An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
 • Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, do cá nhân, tổ chức thực hiện hành vô ý gây ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ra hậu quả khôn lường cho sức khỏe, tính mạng con người nói riêng và xã hội nói chung.

Cấu thành tội phạm tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Mặt khách thể

Hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người cũng như xâm phạm đến an toàn xã hội, trật tự quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người:

 • Người đủ tuổi theo quy định của pháp luật theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
 • Có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
 • Có hoạt động trong lĩnh vực chế biến, cung cấp và bán thực phẩm đối với người tiêu dùng.

Mặt khách quan

 • Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.
 • Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy.
 • Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm.
 • Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng.
 • Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.
 • Thực hiện một trong các hành vi trên hoặc chế biến, cung cấp, bán thực phẩm mà biết là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 05 người đến 20 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Đối với hành vi này, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc.

Cơ sở pháp lý: Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Mặt chủ quan

 • Người phạm tội với lỗi vô ý do cẩu thả. Có nghĩa là người phạm tội dù biết hành vi nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện vì tin rằng nó không xảy ra hậu quả hoặc hậu quả có thể ngăn ngừa được nên vẫn tiếp tục thực hiện.

Truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Hình phạt chính đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm:

Khung hình phạt cơ bản: bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với:

 • Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm mà biết là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm mà biết là chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc sản phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhập khẩu, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết là có sử dụng chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm đ khoản này hoặc chế biến, cung cấp, bán thực phẩm mà biết là thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 05 người đến 20 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất:  bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

 • Có tổ chức;
 • Làm chết người;
 • Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 21 người đến 100 người;
 • Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
 • Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
 • Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt tăng nặng thứ hai: bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

 • Làm chết 02 người;
 • Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của từ 101 người đến 200 người;
 • Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 • Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
 • Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Khung hình phạt tăng nặng thứ ba: bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

 • Làm chết 03 người trở lên;
 • Gây ngộ độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của 201 người trở lên;
 • Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;
 • Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
 • Thực phẩm có sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

Khung hình phạt bổ sung: bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Cơ sở pháp lý: Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

>>Xem thêm: KINH DOANH THỰC PHẨM BẨN THÌ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Luật sư bào chữa tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Luật sư bào chữa tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan an toàn thực phẩm;
 • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới mức xử phạt hành chính liên quan tới vấn đề ngộ độc thực phẩm;
 • Đại diện ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước nếu như khách hàng có yêu cầu liên quan tới hình sự;
 • Soạn thảo đơn từ, tài liệu có liên quan;
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Chế tài xử lý hành vi vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm là cần thiết. Tùy tình chất vụ việc mà pháp luật quy định mức phạt khác nhau. Bài viết trên đã cung cấp thông tin về quy định xoay quanh hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm vấn đề truy cứu TNHS. Để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn, vui lòng liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được Luật sư Hình sự hỗ trợ. Xin cám ơn!

5 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết