Luật Hình Sự

Vận chuyển ma túy bị xử lý như thế nào?

Vận chuyển ma túy bị xử lý như thế nào là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Đây là một trong những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và bị pháp luật nghiêm cấm. Tùy vào mức độ và từng trường hợp cụ thể của tội phạm vận chuyển ma túy hành vi phạm tội mà pháp luật sẽ xử lý theo các khung hình phạt riêng biệt, thậm chí có thể bị chung thân hoặc tử hình theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau đây là những thông tin về vấn đề này.

Vận chuyển trái phép chất ma túy

Vận chuyển trái phép chất ma túy

Tội vận chuyển trái phép ma túy được luật quy định như thế nào?

“Vận chuyển trái phép chất ma túy” là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào:

 • Có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu bay, tàu thủy…;
 • Trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện…;
 • Có thể để trong người như cho vào túi áo, túi quần, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách v.v…) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất trái phép chất ma túy khác.

Người giữ hộ, hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác, mà biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.

CSPL: Điểm 3.2 Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP.

Việc vận chuyển ma túy hoặc các tiền chất ma túy cấu thành những tội danh nào?

 • Người chỉ vận chuyển ma túy hoặc các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vận chuyển trái phép chất ma túy” hoặc “Tội vận chuyển tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy”.
 • Người vận chuyển chất ma túy nhằm mục đích mua bán hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội danh mua bán trái phép chất ma túy” hoặc “Tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy”.
 • Người mua bán các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy rồi vận chuyển đến một địa điểm mới và tàng trữ các tiền chất đó, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy”.

Cơ sở pháp lý: Điều 249, Điều 250, Điều 251, Điều 253 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

>>> Xem thêm: Thuốc Lắc Có Được Xem Là Một Dạng Ma Túy Hay Không?

Chất ma tuý

Chất ma túy

Xử lý hành vi vận chuyển ma túy ra sao?

Theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý bị xử phạt theo một trong các khung hình phạt sau:

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;
 • Tái phạm nguy hiểm.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình

 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ sở pháp lý:Khoản 5 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

>>> Xem thêm: Tàng trữ bao nhiêu ma túy thì bị xử lý hình sự

Luật sư tư vấn về lĩnh vực hình sự

Luật sư tư vấn về lĩnh vực hình sự

Thông qua bài viết trên, quý khách đã phần nào có cho mình câu trả lời cho câu hỏi Vận chuyển ma túy bị xử lý như thế nào? Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp hoặc cần tư vấn luật hình sự thêm về các vấn đề pháp lý liên quan đến ma túy hoặc vận chuyển ma túy, quý khách hãy liên hệ ngay qua Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư Hình Sự của Chuyên Tư Vấn Luật tư vấn.

4.7 (11 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết