Luật Hình Sự

Ủy thác điều tra vụ án hình sự được quy định thế nào? 

Uỷ thác điều tra vụ án hình sự được quy định thế nào là câu hỏi của rất nhiều người đặt ra khi cần thiết trong hoạt động điều tra. Ủy thác điều tra vụ án hình sự được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 nhằm liên kết cùng phát triển các Cơ quan điều tra với nhau trong công cuộc phòng chống tội phạm. Dưới đây sẽ là các quy định của pháp luật và các nội dung liên quan như thẩm quyền ra quyết định và thủ tục ủy thác điều tra.

Uỷ thác điều tra vụ án hình sự

Quy định của pháp luật về ủy thác điều tra

Theo pháp luật hiện hành, ủy thác điều tra được quy định như sau:

 • Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác.
 • Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ những việc được ủy thác trong thời hạn mà Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện ủy thác điều tra. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải có ngay văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác.
 • Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác có trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát việc ủy thác điều tra cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Có thể thấy, khi thực hiện ủy thác điều tra Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện các nội dung được ủy thác trong thời hạn Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu. Đồng thời, Cơ quan được ủy thác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện uỷ thác điều tra. Nếu không thể thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Cơ quan ủy thác.

Cơ sở pháp lý: Điều 171 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Hình phạt khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng

Thủ trưởng cơ quan điều tra ban hành quyết định ủy thác điều tra 

Trình tự, thủ tục Ủy thác điều tra

Thẩm quyền ra quyết định ủy thác điều tra

Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; quyết định khởi tố, không khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố, bổ sung hoặc thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định nhập hoặc tách vụ án; quyết định ủy thác điều tra;

Vậy, thẩm quyền ban hành quyết định ủy thác điều tra trong vụ án hình sự thuộc về Thủ trưởng cơ quan điều tra

Cơ sở pháp lý: Điểm a Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Thủ tục ủy thác

Thủ tục ủy thác cần thực hiện theo đúng yêu cầu được quy định tại Điều 171 Bộ luật Tố tụng Hình sự như sau:

 • Việc ủy thác điều tra phải được thực hiện bằng văn bản
 • Trong quyết định ủy thác điều tra phải nêu rõ yêu cầu cần ủy thác điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải được gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác và Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan được ủy thác.
 • Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác trong thời hạn, nếu không thực hiện được từng phần hay toàn bộ theo thời gian yêu cầu thì phải thông báo ngày bằng văn bản nêu rõ lý do gửi Cơ quan điều tra đã ủy thác.
 • Kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra phải được chuyển ngay cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nhằm bảo đảm mọi hoạt động điều tra được kiểm sát bởi Viện kiểm sát

Để việc ủy thác điều tra được thực hiện nhanh chóng và hợp pháp, mọi thủ tục ủy thác cần được thực hiện theo yêu cầu pháp luật quy định

Cơ sở pháp lý: Điều 171 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Viện kiểm sát thực hiện việc kiểm sát ủy thác điều tra

Quy định về trách nhiệm của của Viện kiểm sát trong việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc ủy thác điều tra như sau:

Khi nhận được quyết định ủy thác điều tra mà xét thấy hoạt động điều tra được ủy thác phức tạp, kéo dài, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác phải phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác. Khi kết thúc hoạt động điều tra được ủy thác thì Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc ủy thác điều tra cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra.

Như vậy, Kiểm sát viên có nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác nếu hoạt động điều tra được ủy thác phức tạp, kéo dài. Ngoài ra, khi kết thúc hoạt động điều tra được ủy thác thì phải gửi kết quả thực hành đó cho Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra.

Cơ sở pháp lý: Điều 55 Quyết định 111/QĐ-VKSTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 Viện trưởng VKSND tối cao ban hành về việc ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

Luật sư tư vấn ủy thác điều tra vụ án hình sự

Luật sư tư vấn về ủy thác điều tra

 • Luật sư tư vấn các quy định về ủy thác điều tra trong vụ án hình sự;
 • Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan trong lĩnh vực hình sự.

Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung về quy định của ủy thác điều tra trong vụ án hình sự cùng với trình tự và thẩm quyền ra quyết định ủy thác điều tra. Chúng tôi hy vọng thông tin trên sẽ có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu khách hàng còn thắc mắc hoặc có các vấn đề liên quan cần tư vấn thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline: 1900636387 để được luật sư hình sự hỗ trợ tư vấn.

4.7 (12 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết