Luật Hình Sự

Nộp đơn tố giác ở đâu khi không biết địa chỉ của người bị tố giác

Nộp đơn tố giác ở đâu khi không biết địa chỉ của người bị tố giác là vấn đề được quý khách hàng quan tâm, thắc mắc khi phát hiện tội phạm nhưng không biết địa chỉ của người phạm tội. Để giải đáp thắc mắc trên, Luật sư tới từ Chuyên Tư Vấn Luật xin gửi đến bài viết về các quy định pháp luật về tố giác tội phạm, cơ quan tiếp nhận tin tố giác cũng như trả lời câu hỏi Nộp đơn tố giác ở đâu khi không biết địa chỉ của người bị tố giác.

Tố giác tội phạm khi không biết địa chỉ của người bị tố giác

Tố giác tội phạm theo quy định pháp luật

Theo Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Tố giác tội phạm là một trong những căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Tại Điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về việc tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

 • Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 • Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.
 • Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn tố giác người khác nhận hối lộ mà không bị xử lý đưa hối lộ

Thủ tục tố giác tội phạm theo luật

Cơ quan tiếp nhận đơn tố giác

Cơ quan tiếp nhận

Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
 • Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

 • Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;
 • Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cơ sở pháp lý: Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

>>>Xem thêm: Tố giác tội phạm khi đang hưởng án treo có được giảm án

Trình tự thủ tục tố giác

Bước 1: Xác định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

 • Trước khi tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố với cơ quan tiếp nhận tố giác tội phạm, đề nghị xác định sơ bộ về tính chất, mức độ vụ việc, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết của cơ quan Công an các cấp có thẩm quyền để từ đó cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến đúng cơ quan có thẩm quyền, tránh mất thời gian, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận, điều tra, khám phá tội phạm.
 • Việc xác định cơ quan cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định tại Điều 9 và Điều 268 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan Công an tương ứng với thẩm quyền xét xử của Tòa án.
 • Theo đó, chỉ có cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp quận, huyện, thị xã; cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có chức năng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Lưu ý: Các cơ quan Công an được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (được quy định tại Khoản 6, Điều 9 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015); Công an xã, phường, thị trấn; đồn Công an, trạm Công an không có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố.

Bước 2: Lựa chọn hình thức và tiến hành tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố có thể bằng các hình thức sau:
 • Bằng miệng (trực tiếp đến trình báo hoặc tố giác, báo tin qua điện thoại tới cơ quan có thẩm quyền được xác định tại bước 1);
 • Bằng văn bản (gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính (bưu điện) tới cơ quan có thẩm quyền được xác định tại bước 1).
 • Khi tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố tới cơ quan có thẩm quyền, cá nhân, cơ quan, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố cần cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và trình bày rõ những hiểu biết của mình liên quan đến tội phạm mà mình tố giác, báo tin.

Bước 3: Theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

 • Khi hết thời hạn 03 ngày kể từ ngày tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố mà chưa nhận được thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
 • Khi hết thời gian giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 mà chưa nhận được văn bản thông báo kết quả giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Khi không biết địa chỉ người bị tố giác, nộp đơn tố giác ở đâu?

Theo Khoản 3 Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Bên cạnh đó, theo Điều 269 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 về thẩm quyền theo lãnh thổ, Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện.

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp tội phạm xảy ra mà không biết địa chỉ người phạm tội. Chẳng hạn như trường hợp lừa đảo qua mạng chắc chắn là không có địa chỉ của người phạm tội.

Như vậy, ta thấy rằng, nguyên tắc về tiếp nhận đơn tố giác theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 là nơi tội phạm xảy ra. Chính vì vậy, trong trường hợp không biết địa chỉ người bị tố giác ở đâu, Quý khách hàng vẫn liên hệ đến cơ quan điều tra nơi tội phạm được thực hiện để thực hiện hiện việc tố giác tội phạm.

>>>Xem thêm: Mẫu đơn tố giác tội phạm

Luật sư tư vấn tố giác tội phạm

Luật sư hình sự tư vấn về tố giác

 • Tư vấn khách hàng thực hiện quyền và nghĩa vụ tố giác tội phạm của mình.
 • Hướng dẫn khách hàng soạn thảo tài liệu, giấy tờ và trình tự, thủ tục liên quan đến quy trình giải quyết vụ án;
 • Thực hiện chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo góp phần nhằm giảm hoặc loại bỏ trách nhiệm hình sự, bảo vệ tối đa quyền lợi của bị can, bị cáo.
 • Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa/người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, đương sự…;
 • Dự đoán và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án, giúp khách hàng loại bỏ rủi ro pháp lý;
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các quyền yêu cầu trong giai đoạn điều tra, truy tố giúp cho vụ án được giải quyết một cách khách quan, toàn diện, không làm oan sai, ảnh hưởng đến người vô tội.

Như vậy, khi muốn tố giác hành vi phạm tội, quý khách hàng cần hiểu rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề trên. Từ đó, quý khách hàng có thể biết được cơ quan tiếp nhận tố cáo, cùng với đó là trình tự, thủ tục tố cáo tội phạm. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc về vấn đề về Nộp đơn tố giác ở đâu khi không biết địa chỉ người tố giác hoặc cần tư vấn pháp luật, xin liên hệ luật sư tư vấn luật hình sự của chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết